Pniewy - parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 15-16.03.2017

W środę 15 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach.

 • DSC_0927
 • DSC_0927
  DSC_0927
 • DSC_0926
 • DSC_0926
  DSC_0926
 • DSC_0925
 • DSC_0925
  DSC_0925

   Ksiądz proboszcz Włodzimierz Jackiewicz ubrany w kapę, ks. wikariusz Tomasz Ibsz, ministranci i lektorzy oraz wierni zgromadzeni przed świątynią przywitali świętą ikonę. Pasterz parafii ucałował obraz św. Józefa, a grupa mężczyzn wniosła święty wizerunek do kościoła.
 • DSC_0928
 • DSC_0928
  DSC_0928
 • DSC_0929
 • DSC_0929
  DSC_0929
 • DSC_0932
 • DSC_0932
  DSC_0932

   Następnie ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania. Po powitaniu świętej ikony przez duszpasterza reprezentacja wiernych wyraziła swoją radość i wdzięczność z przybycia obrazu św. Józefa do kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach.
 • DSC_0934
 • DSC_0934
  DSC_0934
 • DSC_0945
 • DSC_0945
  DSC_0945
 • DSC_0952
 • DSC_0952
  DSC_0952
 • DSC_0956
 • DSC_0956
  DSC_0956

   Na koniec ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.
   Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz. Pasterz parafii wygłosił słowo Boże, a następnie zebrani małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii św. celebrans w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa.
   O godz. 20.00 czuwanie modlitewne rozpoczęła młodzież gromadząca się przy parafii pod kierunkiem księdza wikariusza. Zakończyło się ono o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego przez wszystkich wiernych przybyłych do świątyni na wieczorną modlitwę.
   Następnego dnia we czwartek o godz. 9.00 do kościoła przyszły dzieci ze szkoły podstawowej, aby pomodlić się za rodziców przed obrazem św. Józefa.
   Msza św. z udziałem osób chorych samotnych i w podeszłym wieku rozpoczęła się o godz. 11.00. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym razem z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia wszystkim chorym i starszym osobom.
 • DSC_0969
 • DSC_0969
  DSC_0969
 • DSC_0970
 • DSC_0970
  DSC_0970

   Po Komunii św. została odmówiona modlitwa-akt zawierzenia św. Józefowi osób niosących swój krzyż cierpienia. Dokonały tego osoby świeckie.
 • DSC_0973
 • DSC_0973
  DSC_0973
 • DSC_0975
 • DSC_0975
  DSC_0975
 • DSC_0979
 • DSC_0979
  DSC_0979

   Do godzin popołudniowych trwało indywidualne nawiedzenie obrazu przez wiernych z parafii.
   O godz. 16.00 swoje spotkanie ze św. Józefem odbyli dorośli lektorzy i ministranci parafii św. Jana Chrzciciela.
   Po nim o 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił słowo Boże i zawierzył całą parafię w modlitwie-akcie św. Józefowi.
 • DSC_0995
 • DSC_0995
  DSC_0995
 • DSC_0997
 • DSC_0997
  DSC_0997
 • DSC_0998
 • DSC_0998
  DSC_0998
 • DSC_1002
 • DSC_1002
  DSC_1002

   Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony, a ks. proboszcz okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony w kościele parafialnym, przygotowanie i przeprowadzenie w nim nawiedzenia, a wiernym za uczestnictwo i modlitwę.
 • DSC_1018
 • DSC_1018
  DSC_1018
 • DSC_1044
 • DSC_1044
  DSC_1044
 • DSC_1038
 • DSC_1038
  DSC_1038

   Następnie grupa mężczyzn wraz z ks. proboszczem, ks. wikariuszem i wiernymi przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.
 • DSC_1048
 • DSC_1048
  DSC_1048
 • DSC_1049
 • DSC_1049
  DSC_1049
 • DSC_1060
 • DSC_1060
  DSC_1060

   Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza Proboszcza Włodzimierza Jackiewicza, Księdza Wikariusza Tomasza Ibsza i wyprasza u Boga potrzebne łaski całej Wspólnocie wiernych z parafii św. Jana Chrzciciela w Pniewach.

  Pniewy - parafia pw. św. Wawrzyńca - 14-15.03.2017

  We wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach.

 • DSC_0826
 • DSC_0826
  DSC_0826
 • DSC_0827
 • DSC_0827
  DSC_0827

   Na dziedzińcu przed świątynią zgromadzili się wierni wraz z kapłanami: ks. proboszczem Markiem Szukalskim, ks. wikariuszem Sebastianem Kaźmierczakiem, ks. rezydentem Janem Majchrzakiem i ks. Dariuszem Kubicą SVD, kapelanem sióstr klarysek w Pniewach.
   Duszpasterz parafii i pozostali księża ucałowali święty wizerunek, a następnie przedstawiciele parafian wynieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy i zatrzymali się w progach świątyni.
 • DSC_0828
 • DSC_0828
  DSC_0828
 • DSC_0830
 • DSC_0830
  DSC_0830
 • DSC_0832
 • DSC_0832
  DSC_0832
 • DSC_0833
 • DSC_0833
  DSC_0833

   Tam ks. proboszcz dokonał ceremonii przywitania obrazu św. Józefa i uroczyście wprowadził święty wizerunek do prezbiterium, gdzie przywitała go delegacja parafian.
 • DSC_0840
 • DSC_0840
  DSC_0840
 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857
 • DSC_0865
 • DSC_0865
  DSC_0865
 • DSC_0869
 • DSC_0869
  DSC_0869
 • DSC_0874
 • DSC_0874
  DSC_0874

   Następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez wszystkich obecnych kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wygłosił okolicznościowe słowo Boże. Po Komunii św. duszpasterz parafii dokonał aktu zawierzenia rodzin św. Józefowi.
 • DSC_0879
 • DSC_0879
  DSC_0879
 • DSC_0878
 • DSC_0878
  DSC_0878
 • DSC_0886
 • DSC_0886
  DSC_0886

   O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy św. Józefie prowadzone przez ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka.
 • DSC_0889
 • DSC_0889
  DSC_0889
 • DSC_0894
 • DSC_0894
  DSC_0894
 • DSC_0899
 • DSC_0899
  DSC_0899

   Po jego zakończeniu w godzinie Apelu Jasnogórskiego do kościoła przyszli mężczyźni, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci św. Józefa i wysłuchać konferencji dotyczącej odpowiedzi udzielanej Bogu na dar powołania mężczyzny do życia w małżeństwie i rodzinie, której przykładem jest Cieśla z Nazaretu. Wygłosił ją ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
   Następny dzień peregrynacji obrazu św. Józefa rozpoczął się od Mszy św. odprawionej o godz. 7.00 przez ks. wikariusza, podczas której wygłosił on słowo Boże.
   O godz. 9.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie osoby starsze, samotne i chore uczestniczyły w Eucharystii, którą w ich intencji sprawował ojciec kustosz. Wygłosił on również do zebranych wiernych okolicznościowe kazanie, a po nim razem z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia chorych pragnącym go przyjąć. Na zakończenie Mszy św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkich niosących swój krzyż cierpienia św. Józefowi
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905

   Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa różańcowa przy świętym obrazie członków dziesięciu Róż różańcowych.
   O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które odprawił ojciec kustosz. Po jego zakończeniu małżonkowie obecni w świątyni odnowili swoje przyrzeczenia i zostali oddani w opiekę św. Józefa, Patrona Rodzin, w specjalnej modlitwie-akcie. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał wszystkim obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.
 • DSC_0906
 • DSC_0906
  DSC_0906
 • DSC_0909
 • DSC_0909
  DSC_0909
 • DSC_0911
 • DSC_0911
  DSC_0911

   Ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa dokonał duszpasterz parafii. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za dar peregrynacji, która odbyła się w tej parafii, ks. proboszczowi i ks. wikariuszowi za przygotowanie jej i przeprowadzenie, pozostałym kapłanom za obecność i uczestnictwo, a wiernym za okazane świadectwo modlitwy i tak liczny udział w uroczystościach. Delegacja mężczyzn procesjonalnie przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy razem z towarzyszącymi jej kapłanami i ludem Bożym.
 • DSC_0913
 • DSC_0913
  DSC_0913
 • DSC_0914
 • DSC_0914
  DSC_0914
 • DSC_0921
 • DSC_0921
  DSC_0921

   Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski dla Czcigodnego Księdza Proboszcza Marka Szukalskiego, ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka, ks. rezydenta Jana Majchrzaka i wiernych parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, zawsze ufając Świętemu Patronowi Rodzin.
 • DSC_0923
 • DSC_0923
  DSC_0923
 • DSC_0924
 • DSC_0924
  DSC_0924
 • DSC_0925
 • DSC_0925
  DSC_0925
 • DSC_0926
 • DSC_0926
  DSC_0926

  Pniewy - Wspólnota Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego - 13-14.03.2017

  W poniedziałek 13 marca 2017 r., o godz. 16.30 św. Józef w peregrynującym wizerunku rozpoczął nawiedzenie Wspólnoty Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach.

 • DSC_0708
 • DSC_0708
  DSC_0708
 • DSC_0709
 • DSC_0709
  DSC_0709
  Siostry zgromadziły się na dziedzińcu klasztornym, aby przywitać peregrynujący obraz św. Józefa. Przybyli również na tę uroczystość zaproszeni księża z pniewskich parafii: ks. proboszcz Marek Szukalski z parafii pw. św. Wawrzyńca z ks. rezydentem Janem Majchrzakiem, ks. proboszcz Włodzimierz Jackiewicz z parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Dariusz Kubica SVD, kapelan sióstr klarysek w Pniewach oraz o. Andrzej Grzesiak OMI, kapelan tutejszej Wspólnoty sióstr.
 • DSC_0706
 • DSC_0706
  DSC_0706
 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710
 • DSC_0711
 • DSC_0711
  DSC_0711

   Siostra przełożona Maria Jachosz USJK ucałowała święty wizerunek, a następnie siostry procesyjnie wniosły świętą ikonę do kaplicy zakonnej.
 • DSC_0705
 • DSC_0705
  DSC_0705
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716
 • DSC_0718
 • DSC_0718
  DSC_0718
 • DSC_0727
 • DSC_0727
  DSC_0727
 • DSC_0733
 • DSC_0733
  DSC_0733
 • DSC_0734
 • DSC_0734
  DSC_0734

   Ojciec kapelan Andrzej Grzesiak OMI wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla uczestników peregrynacji. Po krótkiej osobistej modlitwie rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kapelana Andrzeja Grzesiaka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas tej Mszy św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne.
 • DSC_0746
 • DSC_0746
  DSC_0746
 • DSC_0743
 • DSC_0743
  DSC_0743
 • DSC_0749
 • DSC_0749
  DSC_0749
 • DSC_0752
 • DSC_0752
  DSC_0752
 • DSC_0755
 • DSC_0755
  DSC_0755

   Po zakończeniu celebracji nastąpił czas indywidualnej modlitwy zakonnic oraz przybyłych do kaplicy osób świeckich.
 • DSC_0786
 • DSC_0786
  DSC_0786

   Następnego dnia o godz. 6.00 siostry urszulanki rozpoczęły śpiew Godzinek ku czci św. Józefa, a po nich o godz. 6.30 Mszę św. sprawował ojciec kapelan. Po zakończeniu Eucharystii siostry odmówiły Jutrznię z uroczystości św. Józefa.
 • DSC_0750
 • DSC_0750
  DSC_0750
 • DSC_0753
 • DSC_0753
  DSC_0753

   O godz. 8.00 na modlitewne spotkanie ze św. Józefem przybyło 170 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach. Przygotował je i prowadziła siostra katechetka Danuta Sakowicz USJK.
   Następnie do kaplicy przyszły dzieci z przedszkola prowadzonego przez siostry urszulanki aby pomodlić się za swoich rodziców przed obrazem św. Józefa, Patrona Rodzin. Spotkanie to prowadził ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
 • DSC_0769
 • DSC_0769
  DSC_0769
 • DSC_0772
 • DSC_0772
  DSC_0772
 • DSC_0773
 • DSC_0773
  DSC_0773

   O godz. 11.30 spotkały się ze św. Józefem siostry starsze i chore. Podczas nabożeństwa ku czci św. Józefa, ojciec kapelan w specjalnej modlitwie-akcie oddał w opiekę Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny siostry niosące krzyż cierpienia.
 • DSC_0739
 • DSC_0739
  DSC_0739

   Po południu przed obrazem św. Józefa modliły się dzieci z urszulańskiej świetlicy razem z siostrami, które się nimi opiekują.
   W Godzinie Miłosierdzia Bożego siostry odmówiły w kaplicy Koronkę oraz modlitwy brewiarzowe.
   O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. na pożegnanie obrazu św. Józefa i zakończenie peregrynacji u sióstr urszulanek. Ojciec kapelan wygłosił słowo Boże, a wszystkie siostry zgromadzone na Eucharystii odmówiły akt zawierzenia Wspólnoty św. Józefowi.
 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782
 • DSC_0780
 • DSC_0780
  DSC_0780
 • DSC_0793
 • DSC_0793
  DSC_0793
 • DSC_0797
 • DSC_0797
  DSC_0797
 • DSC_0802
 • DSC_0802
  DSC_0802

   Na zakończenie ceremonii pożegnania ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas łaski nawiedzenia tutejszej Wspólnoty przez św. Józefa w świętym wizerunku, Siostrze Przełożonej za zaproszenie i przygotowanie tej peregrynacji, jak również wszystkim Siostrom, które się przyczyniły do tak pięknie i nabożnie przeżytej uroczystości odwiedzin Wspólnoty Sióstr Urszulanek w Pniewach przez ubogiego Cieślę z Nazaretu.
   Po ceremonii pożegnania świętej ikony siostry procesjonalnie odprowadziły obraz do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0817
 • DSC_0817
  DSC_0817
 • DSC_0819
 • DSC_0819
  DSC_0819
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821
 • DSC_0822
 • DSC_0822
  DSC_0822
 • DSC_0823
 • DSC_0823
  DSC_0823
 • DSC_0825
 • DSC_0825
  DSC_0825

   Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski Siostrom Urszulankom Serca Jezusa Konającego w Pniewach, które z wielką miłością poświęcają się pracy edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży. Niech dopomaga we wszystkich przedsięwzięciach czynionych na chwałę Boga żyjącego w człowieku.

   

  Pniewy - Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji 25-26.04.2015

  W sobotę 25 kwietnia 2015 r. z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu obraz św. Józefa został przewieziony do kościoła przy klasztorze Sióstr Klarysek w Pniewach.

  O godz. 18.00 świętą ikonę uroczyście przywitał kapelan Sióstr, ks. Dariusz Kubica SVD.

  Przez całą noc Wspólnota Sióstr modliła się przed wizerunkiem św. Józefa, a następnego dnia rano uczestniczyła wraz z grupą wiernych zebranych w kościele we Mszy św. sprawowanej przez ojca Stanisława Plewę OCD, kustosza peregrynacji, w asyście ks. kapelana Dariusza Kubicy SVD oraz ks. proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela Włodzimierza Jackiewicza.

  Ojciec kustosz wygłosił kazanie, którego tematem stał się fragment czytanej Ewangelii: Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie (Mt 1, 19).

  Po południu ks. kapelan odprawił nabożeństwo dziękczynne za nawiedzenie obrazu św. Józefa we Wspólnocie Sióstr Klarysek.

  Wierni zebrani w kościele pożegnali święty obraz i odprowadzili go do samochodu-kaplicy.

  Niech św. Józef wynagrodzi świątobliwym Siostrom Klaryskom i pomaga we wszystkich sprawach.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=17}

  Brody - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła 9.04.2015

  Dnia 9 kwietnia 2015 r. kopia obrazu św. Józefa nawiedziła piękną zabytkową świątynię pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach. Jest ona pierwszą parafią na szlaku peregrynacji świętej ikony. Jej proboszczem jest ks. kanonik Sławomir Grośty, z którym współpracuje ks. wikariusz Sebastian Galuba.

  O godz. 9.00 wierni wraz ze swoimi duszpasterzami uroczyście przywitali obraz św. Józefa, wychodząc mu naprzeciw w orszaku procesyjnym.

  Świętą ikonę wnieśli do świątyni strażacy. Ks. proboszcz okadził obraz, a ks. wikariusz przeczytał stosowny fragment Ewangelii. Po Ewangelii ks. proboszcz z niezwykłą dbałością odmówił modlitwę na przywitanie obrazu.

  Następnie została odprawiona Msza św., na którą przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami.

  O godz. 11.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odprawił Mszę św. dla chorych, starszych i cierpiących parafian, podczas której zgromadzeni parafianie mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia. Poruszająca była modlitwa–akt odczytana przez grupę parafian w imieniu wszystkich uczestników Eucharystii, w której zawierzyli swoje cierpienie św. Józefowi.

  Wczesnym popołudniem we Mszy św. uczestniczyła nie tylko szkolna młodzież, ale i należąca do OHP. Warto docenić inicjatywę duszpasterzy, którzy przygotowali modlitwę–akt zawierzenia młodzieży św. Józefowi odczytany przez przedstawicieli młodego pokolenia.

  Późnym popołudniem w świątyni zgromadziły się rodziny. Pary małżeńskie podczas Eucharystii odnowiły składane niegdyś śluby i w specjalnej modlitwie–akcie zawierzyły się św. Józefowi. Na prośbę ks. proboszcza małżonkowie przynieśli ze swych domów krzyże. Pary małżonków utworzyły długi szpaler w nawie głównej kościoła, a krzyże, które wspólnie trzymali, stały się symbolem jedności rodziny opartej na Bogu.

  W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni zgromadzili się w świątyni na nabożeństwie pożegnalnym. Ks. proboszcz dokonał zawierzenia parafii św. Józefowi, a wierni odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

  Pozostanie w pamięci piękna osobista modlitwa ks. proboszcza, który podziękował św. Józefowi, że zechciał gościć we Wspólnocie, której jest pasterzem.

  Świętą ikonę uroczyście przenieśli strażacy ze świątyni do samochodu-kaplicy w asyście duszpasterzy i wiernych.

  Zadbana i pięknie ozdobiona kwiatami świątynia stała się godnym miejscem oddania czci św. Józefowi.

  Wielkie wyrazy uznania i szacunku należą się ks. proboszczowi kanonikowi Sławomirowi Grośtemu i jego współpracownikowi ks. wikariuszowi Sebastianowi Galubie za wspaniałe zorganizowanie uroczystości peregrynacyjnych, jak również niezwykłą staranność w przygotowaniu licznie zgromadzonej służby liturgicznej oraz dbałość o stosowność stroju wymaganego przez ceremonię.

  Niech św. Józef, przepotężny nasz Patron w niebie, wyprasza duszpasterzom i wiernym tej parafii potrzebne łaski i wstawia się za nimi u Boga. Niech pomnaża ich siły i prowadzi ku świętości.

  {phocagal-lery view=categories|categoryid=1}

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD