Brody - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła 9.04.2015

Dnia 9 kwietnia 2015 r. kopia obrazu św. Józefa nawiedziła piękną zabytkową świątynię pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach. Jest ona pierwszą parafią na szlaku peregrynacji świętej ikony. Jej proboszczem jest ks. kanonik Sławomir Grośty, z którym współpracuje ks. wikariusz Sebastian Galuba.

O godz. 9.00 wierni wraz ze swoimi duszpasterzami uroczyście przywitali obraz św. Józefa, wychodząc mu naprzeciw w orszaku procesyjnym.

Świętą ikonę wnieśli do świątyni strażacy. Ks. proboszcz okadził obraz, a ks. wikariusz przeczytał stosowny fragment Ewangelii. Po Ewangelii ks. proboszcz z niezwykłą dbałością odmówił modlitwę na przywitanie obrazu.

Następnie została odprawiona Msza św., na którą przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami.

O godz. 11.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odprawił Mszę św. dla chorych, starszych i cierpiących parafian, podczas której zgromadzeni parafianie mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia. Poruszająca była modlitwa–akt odczytana przez grupę parafian w imieniu wszystkich uczestników Eucharystii, w której zawierzyli swoje cierpienie św. Józefowi.

Wczesnym popołudniem we Mszy św. uczestniczyła nie tylko szkolna młodzież, ale i należąca do OHP. Warto docenić inicjatywę duszpasterzy, którzy przygotowali modlitwę–akt zawierzenia młodzieży św. Józefowi odczytany przez przedstawicieli młodego pokolenia.

Późnym popołudniem w świątyni zgromadziły się rodziny. Pary małżeńskie podczas Eucharystii odnowiły składane niegdyś śluby i w specjalnej modlitwie–akcie zawierzyły się św. Józefowi. Na prośbę ks. proboszcza małżonkowie przynieśli ze swych domów krzyże. Pary małżonków utworzyły długi szpaler w nawie głównej kościoła, a krzyże, które wspólnie trzymali, stały się symbolem jedności rodziny opartej na Bogu.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni zgromadzili się w świątyni na nabożeństwie pożegnalnym. Ks. proboszcz dokonał zawierzenia parafii św. Józefowi, a wierni odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie.

Pozostanie w pamięci piękna osobista modlitwa ks. proboszcza, który podziękował św. Józefowi, że zechciał gościć we Wspólnocie, której jest pasterzem.

Świętą ikonę uroczyście przenieśli strażacy ze świątyni do samochodu-kaplicy w asyście duszpasterzy i wiernych.

Zadbana i pięknie ozdobiona kwiatami świątynia stała się godnym miejscem oddania czci św. Józefowi.

Wielkie wyrazy uznania i szacunku należą się ks. proboszczowi kanonikowi Sławomirowi Grośtemu i jego współpracownikowi ks. wikariuszowi Sebastianowi Galubie za wspaniałe zorganizowanie uroczystości peregrynacyjnych, jak również niezwykłą staranność w przygotowaniu licznie zgromadzonej służby liturgicznej oraz dbałość o stosowność stroju wymaganego przez ceremonię.

Niech św. Józef, przepotężny nasz Patron w niebie, wyprasza duszpasterzom i wiernym tej parafii potrzebne łaski i wstawia się za nimi u Boga. Niech pomnaża ich siły i prowadzi ku świętości.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=1}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD