Pniewy - parafia pw. św. Wawrzyńca - 14-15.03.2017

We wtorek 14 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach.

 • DSC_0826
 • DSC_0826
  DSC_0826
 • DSC_0827
 • DSC_0827
  DSC_0827

   Na dziedzińcu przed świątynią zgromadzili się wierni wraz z kapłanami: ks. proboszczem Markiem Szukalskim, ks. wikariuszem Sebastianem Kaźmierczakiem, ks. rezydentem Janem Majchrzakiem i ks. Dariuszem Kubicą SVD, kapelanem sióstr klarysek w Pniewach.
   Duszpasterz parafii i pozostali księża ucałowali święty wizerunek, a następnie przedstawiciele parafian wynieśli świętą ikonę z samochodu-kaplicy i zatrzymali się w progach świątyni.
 • DSC_0828
 • DSC_0828
  DSC_0828
 • DSC_0830
 • DSC_0830
  DSC_0830
 • DSC_0832
 • DSC_0832
  DSC_0832
 • DSC_0833
 • DSC_0833
  DSC_0833

   Tam ks. proboszcz dokonał ceremonii przywitania obrazu św. Józefa i uroczyście wprowadził święty wizerunek do prezbiterium, gdzie przywitała go delegacja parafian.
 • DSC_0840
 • DSC_0840
  DSC_0840
 • DSC_0857
 • DSC_0857
  DSC_0857
 • DSC_0865
 • DSC_0865
  DSC_0865
 • DSC_0869
 • DSC_0869
  DSC_0869
 • DSC_0874
 • DSC_0874
  DSC_0874

   Następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez wszystkich obecnych kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wygłosił okolicznościowe słowo Boże. Po Komunii św. duszpasterz parafii dokonał aktu zawierzenia rodzin św. Józefowi.
 • DSC_0879
 • DSC_0879
  DSC_0879
 • DSC_0878
 • DSC_0878
  DSC_0878
 • DSC_0886
 • DSC_0886
  DSC_0886

   O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy św. Józefie prowadzone przez ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka.
 • DSC_0889
 • DSC_0889
  DSC_0889
 • DSC_0894
 • DSC_0894
  DSC_0894
 • DSC_0899
 • DSC_0899
  DSC_0899

   Po jego zakończeniu w godzinie Apelu Jasnogórskiego do kościoła przyszli mężczyźni, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci św. Józefa i wysłuchać konferencji dotyczącej odpowiedzi udzielanej Bogu na dar powołania mężczyzny do życia w małżeństwie i rodzinie, której przykładem jest Cieśla z Nazaretu. Wygłosił ją ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD.
   Następny dzień peregrynacji obrazu św. Józefa rozpoczął się od Mszy św. odprawionej o godz. 7.00 przez ks. wikariusza, podczas której wygłosił on słowo Boże.
   O godz. 9.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie osoby starsze, samotne i chore uczestniczyły w Eucharystii, którą w ich intencji sprawował ojciec kustosz. Wygłosił on również do zebranych wiernych okolicznościowe kazanie, a po nim razem z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia chorych pragnącym go przyjąć. Na zakończenie Mszy św. w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkich niosących swój krzyż cierpienia św. Józefowi
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905
 • DSC_0905
 • DSC_0905
  DSC_0905

   Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa różańcowa przy świętym obrazie członków dziesięciu Róż różańcowych.
   O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które odprawił ojciec kustosz. Po jego zakończeniu małżonkowie obecni w świątyni odnowili swoje przyrzeczenia i zostali oddani w opiekę św. Józefa, Patrona Rodzin, w specjalnej modlitwie-akcie. Na zakończenie ojciec kustosz rozdał wszystkim obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.
 • DSC_0906
 • DSC_0906
  DSC_0906
 • DSC_0909
 • DSC_0909
  DSC_0909
 • DSC_0911
 • DSC_0911
  DSC_0911

   Ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa dokonał duszpasterz parafii. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za dar peregrynacji, która odbyła się w tej parafii, ks. proboszczowi i ks. wikariuszowi za przygotowanie jej i przeprowadzenie, pozostałym kapłanom za obecność i uczestnictwo, a wiernym za okazane świadectwo modlitwy i tak liczny udział w uroczystościach. Delegacja mężczyzn procesjonalnie przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy razem z towarzyszącymi jej kapłanami i ludem Bożym.
 • DSC_0913
 • DSC_0913
  DSC_0913
 • DSC_0914
 • DSC_0914
  DSC_0914
 • DSC_0921
 • DSC_0921
  DSC_0921

   Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski dla Czcigodnego Księdza Proboszcza Marka Szukalskiego, ks. wikariusza Sebastiana Kaźmierczaka, ks. rezydenta Jana Majchrzaka i wiernych parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, zawsze ufając Świętemu Patronowi Rodzin.
 • DSC_0923
 • DSC_0923
  DSC_0923
 • DSC_0924
 • DSC_0924
  DSC_0924
 • DSC_0925
 • DSC_0925
  DSC_0925
 • DSC_0926
 • DSC_0926
  DSC_0926

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD