Boruszyn - Parafia św. Andrzeja Apostoła 15-16.04.2015

Parafia św. Andrzeja Apostoła

O godz. 17.30 ks. proboszcz Marek Jański własnymi słowami przywitał w obecności wiernych obraz św. Józefa, który został przywieziony przez Ojca Stanisława Plewę OCD, kustosza peregrynacji, oraz ks. proboszcza Henryka Muchę z Połajewa.

Do godz. 18.30 parafianie indywidualnie modlili się przed świętą ikoną.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św., podczas której małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia, stając parami na środku kościoła. Pod koniec Eucharystii wybrana wcześniej para małżeńska dokonała w imieniu wszystkich rodzin aktu zawierzenia św. Józefowi.

Wieczorem odbyło się nabożeństwo do św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza.

Następnego dnia o godz. 9.00 parafianie odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, których teksty w licznych kopiach zostały rozdane wiernym przez ks. proboszcza.

Przed południem odbyło się spotkanie dzieci przedszkolnych oraz z klas 1-3 ze św. Józefem. Poprowadził je ks. Marek Jański, proboszcz parafii.
O godz. 11.30 w kościele zebrała się bardzo duża grupa ludzi starszych i chorych, która podczas Mszy św. przyjęła sakrament namaszczenia i oddała się pod opiekę św. Józefa w specjalnym akcie zawierzenia.

Do godz. 15.00 wierni trwali na indywidualnej modlitwie, a następnie wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W godzinach popołudniowych odbyło się nabożeństwo do św. Józefa, które prowadził ks. proboszcz.

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste pożegnanie obrazu, który został przewieziony do parafii w Gębicach przez kustosza peregrynacji, któremu towarzyszył ks. proboszcz Marek Jański.

Niech św. Józef wstawia się za pasterzem i wiernymi w Boruszynie, wypraszając im u Boga potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=4}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD