Lubasz - Parafia Narodzenia NMP 23-24.04.2015

Dnia 23 kwietnia o godz. 17.00 rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Wśród licznie zgromadzonych wiernych na Placu Koronacyjnym przy ołtarzu papieskim ks. proboszcz Mirosław Wawrzyniak w asyście ks. kanonika Symplicjusza Nowaka i ks. wikariusza Tomasza Kolinskiego uroczyście powitał obraz św. Józefa.

Przy dźwiękach bijących dzwonów został on procesjonalnie przeniesiony do Sanktuarium, w którym ks. proboszcz po okadzeniu świętej ikony odczytał fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania. Następnie poprosił Ojca Kustosza Stanisława Plewę OCD, aby przeczytał list Ojca Świętego Franciszka skierowany do uczestników peregrynacji z błogosławieństwem papieskim.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza. Przed błogosławieństwem końcowym małżonkowie odczytali akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Na zakończenie Mszy św. ojciec kustosz na prośbę ks. proboszcza Mirosława Wawrzyniaka poświęcił kopię obrazu św. Józefa, która pozostanie w Sanktuarium jako pamiątka czasu nawiedzenia parafii i źródło kultu Głowy Najświętszej Rodziny.

Po Mszy św. rozpoczęła się modlitwa indywidualna wiernych do późnych godzin wieczornych.

W piątek, 24 kwietnia, o godz. 10.00 sprawowana była Msza św. z udziałem ludzi starszych i chorych, którzy mogli przyjąć sakrament namaszczenia. Po Komunii św. zebrani wierni oddali się pod opiekę św. Józefowi w specjalnym akcie zawierzenia.

Do godz. 18.00 wierni mieli możliwość modlitewnego czuwania przy świętej ikonie, po którym rozpoczęła się Msza św. z głównym celebransem ks. kanonikiem Symplicjuszem Nowakiem z formularza o św. Józefie Rzemieślniku. Uczestniczyli w niej ojcowie rodzin reprezentujący różne rodzaje rzemiosła. Po Komunii św. ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia parafii św. Józefowi.

Po Eucharystii w godzinie Apelu Jasnogórskiego wraz z ks. wikariuszem młodzież parafii modliła się przed obrazem nawiedzenia.

W sobotę, 25 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych Mszę św. dla dzieci odprawił ks. wikariusz. Na Mszę św. przybyli zaproszeni narzeczeni, rodzice oczekujący potomstwa, młodzi małżonkowie, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Po Mszy św. ks. wikariusz zgromadziwszy dzieci przy świętej ikonie, oddał je pod opiekę św. Józefa.

W godzinie Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz wraz z wszystkimi kapłanami sprawował Mszę św., podczas której małżonkowie i jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Po Komunii św. ks. proboszcz oddał św. Józefowi rodziny w specjalnym akcie zawierzenia.

W godzinach popołudniowych wierni uczestniczyli w nabożeństwie dziękczynnym za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Wyrazili wdzięczność Bogu za łaskę nawiedzenia parafii przez świętą ikonę.

Po raz kolejny ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia parafii św. Józefowi i rozpoczął śpiew Te Deum.

Po okadzeniu obrazu przy dźwiękach bicia dzwonów grupa strażaków przeniosła świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem przewieźli obraz do Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Pniewach.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, i Maryja, Królowa Rodzin, otaczają ks. kustosza Sanktuarium, kapłanów w nim posługujących, parafian i pielgrzymów oraz Czcigodne Siostry Służebniczki i Klaryski swoją przemożną opieką.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=10}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD