Gębice - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 16-17.04.2015

W dniu 16 kwietnia 2015 r. święta ikona rozpoczęła nawiedzenie w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gębicach. Indywidualną modlitwą uczcili św. Józefa mieszkańcy Huty w filialnym kościele parafii. Mogli oni uczestniczyć we Mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza Sławomira Wasielę w godzinach wieczornych.

Następnie obraz przewieziony został do kościoła parafialnego w Gębicach. Tam o godz. 21.00 sprawowana była Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Władysław Szynal MSF, kapelan Sióstr Felicjanek w Gębicach.

Przez cały następny dzień trwała indywidualna modlitwa wiernych. Po południu na zakończenie nawiedzenia ks. proboszcz odprawił Mszę św., a okolicznościowe kazanie wygłosił po raz drugi ks. kapelan.

Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz odczytał modlitwę kończącą czas nawiedzenia. Obraz przejęły Siostry Felicjanki, które w Gębicach prowadzą ośrodek opiekuńczo-wychowawczy "Nasz Dom".

{phocagal-lery view=categories|categoryid=5}

Boruszyn - Parafia św. Andrzeja Apostoła 15-16.04.2015

Parafia św. Andrzeja Apostoła

O godz. 17.30 ks. proboszcz Marek Jański własnymi słowami przywitał w obecności wiernych obraz św. Józefa, który został przywieziony przez Ojca Stanisława Plewę OCD, kustosza peregrynacji, oraz ks. proboszcza Henryka Muchę z Połajewa.

Do godz. 18.30 parafianie indywidualnie modlili się przed świętą ikoną.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św., podczas której małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia, stając parami na środku kościoła. Pod koniec Eucharystii wybrana wcześniej para małżeńska dokonała w imieniu wszystkich rodzin aktu zawierzenia św. Józefowi.

Wieczorem odbyło się nabożeństwo do św. Józefa prowadzone przez ks. proboszcza.

Następnego dnia o godz. 9.00 parafianie odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, których teksty w licznych kopiach zostały rozdane wiernym przez ks. proboszcza.

Przed południem odbyło się spotkanie dzieci przedszkolnych oraz z klas 1-3 ze św. Józefem. Poprowadził je ks. Marek Jański, proboszcz parafii.
O godz. 11.30 w kościele zebrała się bardzo duża grupa ludzi starszych i chorych, która podczas Mszy św. przyjęła sakrament namaszczenia i oddała się pod opiekę św. Józefa w specjalnym akcie zawierzenia.

Do godz. 15.00 wierni trwali na indywidualnej modlitwie, a następnie wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W godzinach popołudniowych odbyło się nabożeństwo do św. Józefa, które prowadził ks. proboszcz.

Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste pożegnanie obrazu, który został przewieziony do parafii w Gębicach przez kustosza peregrynacji, któremu towarzyszył ks. proboszcz Marek Jański.

Niech św. Józef wstawia się za pasterzem i wiernymi w Boruszynie, wypraszając im u Boga potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=4}

Połajewo - Parafia pw. św. Michała Archanioła - 14-15.04.2015

Z parafii pw. św. Mikołaja w Ryczywole peregrynujący obraz został przewieziony do parafii św. Michała Archanioła w Połajewie, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Henryk Mucha.

O godz. 17.00, po wspaniałym przywitaniu przez licznie zgromadzonych wiernych, wprowadzono obraz do przepięknego kościoła, w którym znajdują się  malowidła poznańskiego artysty plastyka Henryka Kota.

O godz 17.30 rozpoczęła się Msza św., podczas której małżonkowie Maria i Bogdan Garsteccy, rodzice księdza Piotra pochodzącego z tej parafii, przewodniczą odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzają rodziny św. Józefowi.

Do godz. 21.00 trwała modlitwa indywidualna przed obrazem św. Józefa.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego młodzież przedstawiła program śpiewno-poetycko-modlitewny przygotowany pod kierunkiem ks. Wikariusza Zbigniewa Siminiaka.

Rankiem następnego dnia wierni zgromadzeni w świątyni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

Przed południem sprawowana była Msza św. w intencji chorych, starszych, samotnych i cierpiących członków parafii, podczas której ks. Proboszcz zawierzył ich św. Józefowi i odprawił nabożeństwo w intencji rodzin chrześcijańskich.

O 13.00 kościół wypełniony został przez dzieci, które przyszły na spotkanie ze św. Józefem. Matki że swymi maleństwami w wózkach, przedszkolaki, uczniowie i uczennice szkoły podstawowej niczym mali pastuszkowie zamienili świątynię w Grotę Betlejemską z Jezusem, Maryją i św. Józefem. Modlitwom i śpiewom nie było końca. Potem przyszedł czas na indywidualną kontemplację w ciszy.

W godzinie Miłosierdzia Bożego miało miejsce nabożeństwo do św. Józefa, a po nim rozpoczęła się Msza Święta na pożegnanie obrazu z aktem zawierzenia parafii św. Józefowi dokonanym przez ks. Proboszcza Henryka Muchę. Uroczyste Te Deum zakończyło czas nawiedzenia obrazu w tej parafii.

Wybrana i przygotowana wcześniejszych rodzina odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie parafii przez św. Józefa w jego świętej ikonie.

Po okadzeniu obrazu, strażacy ponieśli go na ramionach i włożyli do samochodu-kaplicy. Tłumnie zgromadzeni wierni podjęli śpiew inwokacji: Święty Józefie, Patronie nasz... i z modlitwą na ustach pożegnali św. Józefa, który odjechał do parafii św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie.

Niezwykła była gorliwość wiernych i staranie ich duszpasterzy, aby  godne przygotować uroczystość na nawiedzenia.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, wyprasza całej społeczności wiernych parafii obfite Boże błogosławieństwo. Niech ma w swojej opiece Czcigodnego ks. proboszcza i ks. wikariusza.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=3}

Ryczywół - Parafia św. Mikołaja 13-14.04.2015

W dniu 13 kwietnia 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Mikołaja w Ryczywole, w której proboszczem jest ks. Ryszard Kałużny.

Ks. proboszcz po okadzeniu obrazu przeczytał fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania.

O godz. 17.00 wierni, wśród których znaczną część stanowiły dzieci, uczestniczyli w Mszy św.

Wieczorem, o godz. 19.00 podczas drugiej Mszy św. odprawianej w intencji rodzin małżeństwa odnowiły swoje przyrzeczenia i odmówiły akt zawierzenia św. Józefowi.

W drugim dniu nawiedzenia, od godz. 9.00 do 15.00, czuwanie modlitewne przy obrazie św Józefa prowadzili członkowie sześciu Róż różańcowych.

O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo dziękczynne za nawiedzenie obrazu św Józefa, a o 15.30 rozpoczęła się Msza św. podczas której ks. proboszcz specjalnym aktem zawierzenia oddał całą parafię św. Józefowi, a para małżonków odczytała modlitwę dziękczynną za łaskę nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii.

Przy biciu dzwonów i rzeszy parafian św Józef w swej ikonie udał się do parafii św. Michała Archanioła w Połajewie.

Niech św. Józef, Przeczysty Oblubieniec Maryi, wyprasza Boże błogosławieństwo Czcigodnemu ks. proboszczowi i całej Wspólnocie parafialnej.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=2}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD