Rosko - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa 4-5.05.2015

Nawiedzenie parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku zbiegło się z Misjami Świętymi, które przeżywali parafianie. Wieczorem ks. proboszcz Grzegorz Baranowski wraz z ojcem Misjonarzem oraz grupą wiernych przywitał obraz, a następnie odprawił Mszę św., podczas której słowo Boże wygłosił ojciec Misjonarz, a ks. proboszcz odczytał akt zawierzenia parafii św. Józefowi.

Następnie do godz. 21.00 miało miejsce czuwanie parafian przy świętej ikonie.

Drugi dzień nawiedzenia podporządkowany był programowi Misji świętych.

O godz. 19.00 ks. proboszcz i wierni pożegnali obraz św. Józefa.

Parafia św. Stanisława Biskupa w Rosku zakończyła peregrynację obrazu św. Józefa w dekanacie wieleńskim.

Bogu niech będą dzięki i św. Józefowi za ten święty czas nawiedzenia.

Niech święty Oblubieniec Maryi będzie dla całej parafii Wspomożycielem i niezawodnym Orędownikiem u Boga.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=18}

Wieleń - Parafia pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała 4.05.2015

W poniedziałek o godz. 9.30 obraz św. Józefa przybył do parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Do kościoła przyszły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami oraz wierni, którzy stworzyli szpaler w nawie głównej, trzymając w rękach zapalone świece.

Obraz przywitał ks. kanonik Roman Poplewski, wieloletni proboszcz tejże parafii.

O godz. 10.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wraz z ks. proboszczem Romanem Poplewskim odprawili Mszę św. i udzielili wiernym sakramentu namaszczenia chorych.

W godzinach południowych ks. wikariusz Piotr Bednarski i młodzież modlili się przed obrazem św. Józefa.

Następnie do godz. 16.00 wierni indywidualnie adorowali świętą ikonę. Po zakończonych modlitwach ks. wikariusz odprawił Mszę św., podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Józefowi.

Po Eucharystii nastąpiło pożegnanie świętej ikony, podczas którego ks. proboszcz zawierzył całą parafię specjalnym aktem św. Józefowi.

Peregrynujący obraz został przewieziony do Roska.

Ks. kanonik Roman Poplewski, proboszcz tejże parafii, jest przykładem gorliwego kapłana i serdecznego człowieka.

Niech św. Józef hojnie wynagrodzi pasterzom parafii w Wieleniu i otacza swoją opieką wszystkich wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=25}

Wieleń – Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi – 3 maja 2015

Wieczorem 3 maja 2015 r. obraz św. Józefa przyjęły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które w Wieleniu prowadzą Zespół Domów Pomocy Społecznej.

Siostry umieściły świętą ikonę w kaplicy, którą uroczyście przywitał ks. kanonik Andrzej Wojciechowski, kapelan Sióstr Franciszkanek.

Po całonocnej adoracji Siostry przekazały obraz św. Józefa do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu.

Niech święty Józef otacza opieką Czcigodne Siostry oraz wyprasza Boże błogosławieństwo i wszelkie Boże dary dla ks. kanonika, Sióstr Franciszkanek i ich podopiecznych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=24}

Drawsko - Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 2-3.05.2015

2 maja 2015 r., w sobotę, o godz. 21.30 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku, której proboszczem jest ks. Piotr Matuszewski.

3 maja, w niedzielę, zostały odprawione trzy Msze św.: dwie w kościele parafialnym, jedna w kościele filialnym w Drawskim Młynie.

Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD na wszystkich Mszach św. wygłosił okolicznościowe kazania o św. Józefie.

O godz. 15.30 wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uczestniczyli w nabożeństwie majowym.

O godz. 16.30 odbyło się pożegnanie obrazu św. Józefa, który przewieziony został do kaplicy mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Wieleniu.

Niech św. Józef wstawia się za szlachetnymi Siostrami i ich podopiecznymi u dobrego Boga.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=16}

Drawski Młyn - Kościół filialny pw. Opatrzności Bożej - 02.05.2015

Z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce obraz św. Józefa został przewieziony do kościoła pw. Opatrzności Bożej w Drawskim Młynie. Jest on kościołem filialnym należącym do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Matuszewski. Kościół w Drawskim Młynie wybudował ks. kanonik Antoni Śpikowski, zacny i świątobliwy kapłan, wuj ks. Piotra Matuszewskiego mieszkający i pracujący w parafii Drawsko.

O godz. 13.00 ks. proboszcz Piotr Matuszewski przywitał obraz, odprawił nabożeństwo majowe i o godz. 15.00 modlił się z wiernymi Koronką do Miłosierdzia Bożego. Do godz. 20.00 parafianie w Drawskim Młynie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.


Następnie o godz. 20.00 odbyła się Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza, który również wygłosił okolicznościową homilię oraz zawierzył parafian św. Józefowi.

O godz. 21.20 obraz św. Józefa został przewieziony do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku.

Niech św. Józef bezpiecznie prowadzi wszystkich parafian po ziemskich drogach ku Bogu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=15}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD