Wieleń - Parafia pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała 4.05.2015

W poniedziałek o godz. 9.30 obraz św. Józefa przybył do parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu. Do kościoła przyszły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami oraz wierni, którzy stworzyli szpaler w nawie głównej, trzymając w rękach zapalone świece.

Obraz przywitał ks. kanonik Roman Poplewski, wieloletni proboszcz tejże parafii.

O godz. 10.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD wraz z ks. proboszczem Romanem Poplewskim odprawili Mszę św. i udzielili wiernym sakramentu namaszczenia chorych.

W godzinach południowych ks. wikariusz Piotr Bednarski i młodzież modlili się przed obrazem św. Józefa.

Następnie do godz. 16.00 wierni indywidualnie adorowali świętą ikonę. Po zakończonych modlitwach ks. wikariusz odprawił Mszę św., podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Józefowi.

Po Eucharystii nastąpiło pożegnanie świętej ikony, podczas którego ks. proboszcz zawierzył całą parafię specjalnym aktem św. Józefowi.

Peregrynujący obraz został przewieziony do Roska.

Ks. kanonik Roman Poplewski, proboszcz tejże parafii, jest przykładem gorliwego kapłana i serdecznego człowieka.

Niech św. Józef hojnie wynagrodzi pasterzom parafii w Wieleniu i otacza swoją opieką wszystkich wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=25}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD