Międzychód - Parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela - 19-21.05.2015

We wtorek 19 maja 2015 r. rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie.

Wieczorem o godz. 18.20 ks. proboszcz Tomasz Górny przywitał peregrynujący wizerunek Głowy Najświętszej Rodziny, a następnie celebrował Mszę św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i wiernych. Na początku sprawowanej Najświętszej Ofiary ojciec kustosz odczytał list Ojca Świętego Franciszka zawierający jego błogosławieństwo dla wszystkich uczestników peregrynacji. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz.

O godz. 20.00 rozpoczęło się w kościele czuwanie młodzieży gimnazjalnej, które zakończyło się nabożeństwem majowym i Apelem Jasnogórskim.

Kolejne dni nawiedzenia, środa i czwartek, rozpoczynały się Mszą św. odprawianą przez ks. wikariusza Waldemara Golca i śpiewem Godzinek ku czci św. Józefa prowadzonym przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD z licznym udziałem wiernych.

O godz. 11.00 osoby starsze, chore i cierpiące uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej przez ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie liturgii ojciec kustosz odczytał modlitwę-akt zawierzający św. Józefowi wszystkie osoby starsze i obarczone krzyżem cierpienia.

W Godzinie Miłosierdzia parafianie wierni odmówili Koronkę, a następnie do 16.30 trwali na indywidualnej modlitwie.

Z kolei przed obrazem św. Józefa czuwali na modlitwie członkowie Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej Śmierci.

O godz. 18.30 ks. proboszcz odprawił Mszę św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.

Od godz. 20.00 do 21.30 młodzież oazowa zebrała się na modlitwę przed obrazem św. Józefa, wraz z wiernymi uczestniczyła w nabożeństwie majowym i odśpiewała Apel Jasnogórski. W wieczornych modlitwach uczestniczył ks. proboszcz i ojciec kustosz.

We czwartek o godz. 11.00 sprawowana była przez ks. proboszcza Msza św. dla matek w stanie błogosławionym, dzieci w wieku przedszkolnym i aktem zawierzenia ich św. Józefowi.

O godz. 15.00 wierni modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ks. proboszcza.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji małżeństw i ich dzieci, podczas której nastąpił miał miejsce akt zawierzenia ich św. Józefowi. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po Mszy św. nastąpiło pożegnanie obrazu św. Józefa prowadzone przez ojca kustosza, podczas którego ks. proboszcz dokonał modlitwą-aktem zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Modlitwę dziękczynną za czas nawiedzenia odmówił ojciec kustosz.

Rzesza wiernych odprowadziła do samochodu-kaplicy obraz św. Józefa.

Niech św. Józef Opiekun rodziny, wspomaga duszpasterzy i parafian w wędrówce ku Bogu, umacniając ich wiarę, nadzieję i miłość.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=29}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD