Sieraków - Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej - 5-6.06.2015

W piątek 5 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.

O godz. 17.30 ksiądz kanonik Zbigniew Woźniak, proboszcz parafii wraz ze swoimi współpracownikami: księdzem wikariuszem Michałem Pękalem i księdzem Andrzejem Kowalakiem oraz rzeszą wiernych przywitali świętą ikonę, którą mężczyźni przenieśli do świątyni.

Następnie rozpoczęło się uroczyste powitanie peregrynującego wizerunku. Ks. proboszcz okadził obraz, a ks. wikariusz wygłosił stosowny fragment Ewangelii, po którym odczytana została modlitwa powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji obrazu św. Józefa.

Czytaj więcej: Sieraków - Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej - 5-6.06.2015

Chrzypsko Wielkie - Parafia pw. św. Wojciecha - 2-3.06.2015

We środę 2 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.

Ks. proboszcz Zdzisław Dolata ubrany w kapę wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek, który następnie strażacy przenieśli do świątyni.

Ks. proboszcz okadził św. ikonę, przeczytał modlitwę powitania i wygłosił fragment Ewangelii.

Następnie ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a para małżonków odczytała modlitwę-akt, zawierzając rodziny parafii św. Józefowi. Do godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni trwali na modlitwie przy świętym obrazie, a potem wspólnie z ks. proboszczem odśpiewali pieśń do Matki Bożej Częstochowskiej.

Następnego dnia od samego rana do kościoła przychodziły dzieci przedszkolne, ze szkoły podstawowej i gimnazjum, aby uczcić modlitwą św. Józefa.

O godz. 11.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. i wygłosił słowo Boże dla osób chorych, starszych i cierpiących. Ks. proboszcz i przedstawiciele wiernych zebranych na Eucharystii odczytali modlitwę-akt, w której zawierzyli wszystkich chorych św. Józefowi.

Od południa do godz. 15.00 parafianie indywidualnie modlili się przy św. ikonie. Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 pasterz parafii sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji rodzin i zawierzył parafię św. Józefowi. Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa, podczas której jedna z par małżeńskich odmówiła modlitwę dziękczynną za czas nawiedzenia parafii przez św. Józefa w peregrynującej ikonie.

Strażacy przenieśli obraz do samochodu-kaplicy, aby ojciec kustosz mógł przewieźć go do Sióstr karmelitanek Bosych w Poznaniu.

Nie do przecenienia jest gorliwość zacnego kapłana, który znakomicie wraz z parafianami przygotował uroczystość nawiedzenia obrazu w parafii. Ks. proboszcz był nieustannie obecny w kościele prowadząc modlitwy i nabożeństwa dla zgromadzonych parafian, a na Mszach św. głosił słowo Boże. Niewątpliwie może być wzorem kapłana całkowicie oddanego Kościołowi świętemu.

Niech św. Józef wynagrodzi księdzu kanonikowi za pełną poświęcenia pracę w parafii, a Wspólnocie wiernych wyprasza potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=37}

Chojno Wieś - Parafia pw. Chrystusa Króla - 30.05 - 2.06.2015

W sobotę 30 maja 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Chrystusa Króla w Chojnie Wsi.

Ks. proboszcz Paweł Pawlicki wraz z ks. rezydentem Jerzym Kozłowskim i zgromadzonymi wiernymi oczekiwali na peregrynujący wizerunek na rozwidleniu dróg nieopodal świątyni.

Po przyjeździe samochodu-kaplicy strażacy wyjęli obraz i postawili go przy figurze matki Bożej.

Ks. proboszcz i ks. rezydent ucałowali świętą ikonę, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list Ojca Świętego Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie strażacy w orszaku procesyjnym przenieśli obraz do świątyni. Ks. rezydent wygłosił Ewangelię, a ks. proboszcz odczytał modlitwę powitania.

O godz. 17.30 rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz Paweł Pawlicki i ks. Jerzy Kozłowski. Na zakończenie Eucharystii rodziny parafii zostały zawierzone w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

Po Mszy św. do godz. 21.00 wierni trwali na indywidualnej modlitwie przy świętym wizerunku. Następnie ojciec kustosz poprowadził modlitewne rozważania zakończone odśpiewaniem przez zgromadzony lud Apelu Jasnogórskiego.

Następnego dnia, w niedzielę, po Mszach świętych sprawowanych w kościele parafialnym ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem przewieźli obraz do Kaplicy „Pod dębem”, aby wierni Kościoła wypoczywający nad jeziorem mieli możność uczcić św. Józefa. Ojciec kustosz powiedział konferencje o św. Józefie, a ks. proboszcz poprowadził nabożeństwo ku czci Świętego Patrona Rodzin.

Po przewiezieniu obrazu do kościoła parafialnego do godzin wieczornych wierni indywidualnie modlili się przy peregrynującym wizerunku.

W poniedziałek o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. z udziałem osób starszych, chorych i cierpiących. Ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt, powierzając wszystkich niosących swój krzyż św. Jozefowi. Zgromadzeni wierni przyjęli sakrament namaszczenia.

W godzinach wieczornych ks. rezydent odprawił Mszę św. dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubowania. Ks. celebrans odmówił modlitwę-akt, w którym powierzył opiece św. Józefa wszystkie rodziny parafii.

We wtorek o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. , a ks. proboszcz przewodniczył ceremonii pożegnania peregrynującego obrazu.

Tego samego dnia ojciec kustosz wraz z księdzem proboszczem dwukrotnie odwiedzili ze świętą ikoną Zakład Karny we Wronkach, gdzie pasterz parafii pw. Chrystusa Króla pełni posługę kapelana. Więźniowie przenosili obraz z samochodu-kaplicy do kaplicy Zakładu Karnego i uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ks. kapelana.

Następnie ojciec kustosz przewiózł obraz św. Józefa do parafii pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.

Słowa uznania należą się księdzu proboszczowi Pawłowi Pawlickiemu, który z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełni posługę duszpasterską w swojej parafii. Bardzo starannie przygotował peregrynację obrazu i zadbał o godny wystrój świątyni. Niezwykła jest serdeczność i życzliwość tego świątobliwego kapłana.

Niech św. Józef wyprasza ks. proboszczowi potrzebne siły do wypełniania trudnych zadań duszpasterskich, a Wspólnocie wiernych Boże błogosławieństwo i obfitość łask.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=36}

Wronki - Parafia pw. św. Katarzyny - 28-30.05.2015

Dnia 28 maja o godz. 17.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przywiózł obraz św. Józefa do parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach. Jednak przywitanie odbyło się pół godziny później.

Ks. proboszcz Janusz Małuszek w obecności grupki wiernych, ks. wikariusza i ojca kustosza wprowadził obraz do kościoła farnego.

Następnie ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz odczytał list papieża Franciszka udzielającego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po ceremonii powitania ks. proboszcz odprawił nabożeństwo majowe.

Po dwóch dniach, 30 maja w godzinach popołudniowych, ojciec kustosz ponownie przyjechał do parafii, aby przewieźć obraz św. Józefa do kolejnej stacji na szlaku peregrynacyjnym, którą było Chojno Wieś.

Święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy przez księdza proboszcza i księży wikariuszy, za którymi podążyła garstka starszych parafian, którzy wcześniej uczestniczyli w Eucharystii.

Św. Józefie najwierniejszy, módl się za kapłanami, umacniając ich gorliwość, i za wiernymi, podtrzymując w nich wiarę, nadzieję i miłość.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=34}

Wronki - Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 26-27.05.2015

Dnia 26 maja 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa przywitali wierni wraz z ks. Marianem Binkiem, proboszczem parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej we Wronkach.

Po przeniesieniu obrazu do świątyni ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii oraz odmówił modlitwę powitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka błogosławiącego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św. dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. Pod koniec Eucharystii para małżeńska odczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi.

Następnego dnia, w godzinach przedpołudniowych, ks. proboszcz i ojciec kustosz sprawowali Najświętszą Ofiarę z udziałem osób starszych i chorych, podczas której ks. Marian Biniek odczytał modlitwę-akt, zawierzając wszystkich cierpiących parafian św. Józefowi.

O godz. 15.00 rozpoczęło się nabożeństwo pożegnania obrazu, na które składało się zawierzenie parafii św. Józefowi i modlitwa dziękczynna za nawiedzenie parafii odczytane przez ks. proboszcza.

Niech św. Józef, przepotężny nasz Orędownik w niebie, dodaje sił ks. proboszczowi w pracy duszpasterskiej oraz rozpala religijną żarliwość wiernych.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=33}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD