Chrzypsko Wielkie - Parafia pw. św. Wojciecha - 2-3.06.2015

We środę 2 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.

Ks. proboszcz Zdzisław Dolata ubrany w kapę wraz z wiernymi przywitał święty wizerunek, który następnie strażacy przenieśli do świątyni.

Ks. proboszcz okadził św. ikonę, przeczytał modlitwę powitania i wygłosił fragment Ewangelii.

Następnie ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a para małżonków odczytała modlitwę-akt, zawierzając rodziny parafii św. Józefowi. Do godzinie Apelu Jasnogórskiego wierni trwali na modlitwie przy świętym obrazie, a potem wspólnie z ks. proboszczem odśpiewali pieśń do Matki Bożej Częstochowskiej.

Następnego dnia od samego rana do kościoła przychodziły dzieci przedszkolne, ze szkoły podstawowej i gimnazjum, aby uczcić modlitwą św. Józefa.

O godz. 11.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. i wygłosił słowo Boże dla osób chorych, starszych i cierpiących. Ks. proboszcz i przedstawiciele wiernych zebranych na Eucharystii odczytali modlitwę-akt, w której zawierzyli wszystkich chorych św. Józefowi.

Od południa do godz. 15.00 parafianie indywidualnie modlili się przy św. ikonie. Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 pasterz parafii sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji rodzin i zawierzył parafię św. Józefowi. Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa, podczas której jedna z par małżeńskich odmówiła modlitwę dziękczynną za czas nawiedzenia parafii przez św. Józefa w peregrynującej ikonie.

Strażacy przenieśli obraz do samochodu-kaplicy, aby ojciec kustosz mógł przewieźć go do Sióstr karmelitanek Bosych w Poznaniu.

Nie do przecenienia jest gorliwość zacnego kapłana, który znakomicie wraz z parafianami przygotował uroczystość nawiedzenia obrazu w parafii. Ks. proboszcz był nieustannie obecny w kościele prowadząc modlitwy i nabożeństwa dla zgromadzonych parafian, a na Mszach św. głosił słowo Boże. Niewątpliwie może być wzorem kapłana całkowicie oddanego Kościołowi świętemu.

Niech św. Józef wynagrodzi księdzu kanonikowi za pełną poświęcenia pracę w parafii, a Wspólnocie wiernych wyprasza potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=37}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD