Biezdrowo - Parafia pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja 25-26.05.2015

Dnia 25 maja 2015 r. obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie o godz. 17.00.

O godz. 17.45 święty wizerunek procesyjnie został przeniesiony spod plebani do kościoła przez grupę wiernych, którą prowadził ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak w asyście ks. kanonika Henryka Korczyńskiego z Lutomia i ojca kustosza Stanisława Plewy OCD.

Po przywitaniu obrazu przez ks. proboszcza ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka błogosławiącego wszystkim uczestnikom peregrynacji. Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Na zakończenie ks. proboszcz zawierzył rodziny św. Jozefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie młodzieży ze św. Józefem, które prowadził ks. proboszcz.

Następnego dnia przed południem ojciec kustosz odprawił Eucharystię dla osób starszych i chorych oraz wygłosił słowo Boże. Po kazaniu miało miejsce udzielanie sakramentu namaszczenia, którego dokonał ks. proboszcz z ojcem kustoszem. Na zakończenie Eucharystii pasterz parafii odmówił modlitwę-akt, zawierzając chorych, starszych i cierpiących parafian opiece św. Józefa.

O godz. 15.00 wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej ks. proboszcz odprawił Msze św. na zakończenie peregrynacji obrazu i zawierzył całą parafię św. Józefowi.

Po Mszy św. odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie i wraz z wiernymi i ojcem kustoszem odprowadził obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef Opiekun Rodzin i Kościoła świętego modli się za księdzem proboszczem i ludem Bożym, któremu przewodzi.

Lutom - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła i NMP Wspomożenia Wiernych - 24-25.05.2015

24 maja 2015 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obraz został przywieziony do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i NMP Wspomożenia Wiernych w Lutomiu.

Przywitanie św. wizerunku było niezwykłe: od granicy parafii do bramy świątyni samochód-kaplicę uroczyście prowadziły cztery wozy strażackie jadące na sygnale. Przed kościołem zgromadziła się rzesza wiernych, która wraz z księdzem proboszczem Henrykiem Korczyńskim odzianym w strój kanonicki wyrażający należny szacunek dla przybywającego św. Józefa. Po ucałowaniu obrazu przez pasterza parafii delegacja strażaków wniosła świętą ikonę do kościoła i postawiła na pięknie przygotowanym ołtarzu.

Ks. kanonik wygłosił fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania obrazu, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka błogosławiącego wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie wierni uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez ks. proboszcza, podczas której małżonkowie odnowili swoje śluby i zawierzyli swoje rodziny św. Józefowi.

Po Mszy św. aż do godz. 20.00 trwało indywidualne czuwanie modlitewne przy obrazie św. Józefa. Po nim młodzież uczciła modlitwą św. Józefa, a następnie poprowadziła Apel Jasnogórski.

25 maja, w poniedziałek, wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, po których ks. proboszcz odprawił Mszę św.

O godz. 11.00 odbyła się Msza św. dla osób starszych i chorych, którzy mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia udzielanego przez ks. proboszcza i ojca kustosza. Wierni razem ze swoim duszpasterzem odmówili modlitwę-akt zawierzenia się św. Józefowi.

Od godz. 12.00 do 15.00 wierni indywidualnie modlili się przed świętą ikoną, a następnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Litanię ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. z modlitwą-aktem zawierzenia parafii św. Józefowi odczytanym przez ks. proboszcza.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa, podczas której wybrana para małżonków w imieniu wszystkich parafian podziękowała św. Józefowi za czas nawiedzenia.

Nawiedzenie obrazu zakończyło się odśpiewaniem Te Deum przez całą społeczność wiernych i przeniesieniem świętego wizerunku do samochodu-kaplicy, który przejechał do następnej parafii prowadzony przez wozy strażackie.

Wielce budująca jest postawa ks. kanonika Henryka Korczyńskiego i wiernych, dla których jest on pasterzem. Peregrynacja obrazu św. Józefa została przygotowana z wielką dbałością i starannością w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła i Wspomożenia Wiernych, który po odnowieniu wnętrza stał się perłą architektury późnobarokowej.

Niech św. Józef zachowa w swym przeczystym sercu ks. kanonika, wypraszając dla niego i parafian obfite Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=31}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD