Maniewo - Parafia pw. św. Mikołaja - 7-8.06.2015

7 czerwca 2015 r., to jest w niedzielę obraz św. Józefa przybył do parafii św. Mikołaja w Maniewie.

O godz. 17.30 ks. proboszcz Bolesław Kapuściński wraz z kapłanem urodzonym w tej parafii ks. kanonikiem Janem Tecławem oraz wiernymi powitał święty wizerunek.

Następnie ksiądz proboszcz okadził obraz, a stosowny fragment Ewangelii wygłosił ks. kanonik. Po nim ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania świętej ikony.

Miłym akcentem była specjalne przygotowana przemowa na rozpoczęcie peregrynacji obrazu wygłoszona przez przedstawiciela społeczności wiernych Pana Łukasza Groszewskiego.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Kazanie o świetym Józefie powiedział ks. kanonik.

Podczas Eucharystii została odczytana modlitwa-akt, w której rodziny zostały zawierzone opiece św. Józefa.

Następnego dnia w godz. przedpołudniowych obraz uczciły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z panią katechetką.

O godz. 11.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD sprawował Msze św. z udziałem osób starszych i chorych, podczas której zostali oni oddani opiece św. Józefa specjalną modlitwą-aktem.

Do godz. 15.00 wierni indywidualnie trwali na modlitwie przed świętym wizerunkiem. Następnie uczestniczyli w godzinie Miłosierdzia Bożego, odmawiając Koronkę, która prowadził ks. proboszcz.

O godz. 15.30 sprawowana była Najświętsza Ofiara dla wszystkich parafian, podczas której ks. kanonik wygłosił słowo Boże o świetym Józefie.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa i rozpoczęła się ceremonia pożegnania peregrynującego obrazu.

Serdeczne podziękowanie należy się Przewielebnemu księdzu proboszczowi Bolesławowi Kapuścińskiemu, który całe swoje serce oddał parafii. Od kilku dziesiątków lat jest on pełnym poświęcenia, gorliwości duszpasterzem Wspólnoty Maniewa.

Niech św. Józef wyprasza spracowanemu żniwiarzowi na niwie Pańskiej wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Niech oręduje we wszystkich sprawach wiernych parafii św. Mikołaja.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=43}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD