Oborniki - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - 8-9.06.2015

W poniedziałek wieczorem 8 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach. Ks. proboszcz Zbigniew Urny wraz z ks. wikariuszem Maciejem Snelą oraz z księżmi współpracownikami powitał święty wizerunek, który został przeniesiony do kościoła i okadzony.

Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, odczytał modlitwę przywitania, a następnie sprawował Najświętszą Ofiarę.

Na wstępie Mszy św. ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławił wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Ks. proboszcz wygłosił słowo Boże związane z peregrynacją obrazu. Warto podkreślić, że we Mszy św. inaugurującej czas nawiedzenia obrazu w parafii uczestniczyła duża rzesza wiernych.

Liturgię Mszy św. uświetnił chór parafialny „Con Brio” pod dyrekcją Marcjanny Nowak, który przepięknie wykonywał pieśni do św. Józefa i inne.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę z udziałem małżonków, którzy odnowili swoje ślubowania i w specjalnej modlitwie-akcie powierzyli się opiece św. Józefa.

Ks. proboszcz, gorliwy i sumienny duszpasterz, już wcześniej przygotował pary małżeńskie do uczestnictwa w tej szczególnej Mszy św. Małżonkowie otrzymali teksty zawierające formułę odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz modlitwę-akt powierzenia się św. Józefowi. Reprezentanci rodzin pięknie poprowadzili tę ceremonię.

Ks. proboszcz nie zapomniał o jubilatach, których także zaprosił na tę Mszę św., wysyłając do nich stosowne zaproszenia. Zebrani ze wzruszeniem uczestniczyli w Eucharystii, wspominając chwile przyjęcia sakramentu małżeństwa. Taka ceremonia umacnia i uświęca rodzinę, realizując ideę peregrynacji obrazu św. Józefa, Patrona Rodzin.

Następnego dnia rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez o. kustosza szczególnie dla osób starszych i chorych, podczas której został im udzielony sakrament namaszczenia. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących parafian św. Józefowi.

Około południa na czuwanie modlitewne przed świętą ikoną przyszły dzieci. Spotkanie to poprowadził ks. proboszcz, który grą na gitarze i wspólnym śpiewem ubogacił i urozmaicił spotkanie najmłodszych ze św. Józefem. Czuwanie modlitewne dzieci zakończyło się udzieleniem im specjalnego błogosławieństwa przez ks. proboszcza i ojca kustosza.

Po modlitwie dzieci rozpoczęło się indywidualne spotkanie wiernych ze św. Józefem w peregrynującym wizerunku.

O godz. 15.00 odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św. na zakończenie czasu nawiedzenia obrazu w parafii i wygłosił słowo Boże, oraz powierzył całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

Po Eucharystii odprawił on nabożeństwo ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i odmówił modlitwę pożegnania obrazu. Na koniec ojciec kustosz podziękował ks. proboszczowi i wiernym tej parafii za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości nawiedzenia obrazu, który został odprowadzony do samochodu-kaplicy.

Miło jest spotkać na swojej drodze takiego człowieka, jak ksiądz proboszcz Zbigniew Urny, gościnnego, serdecznego i otwartego. Od przeszło dwudziestu lat pełni on posługę duszpasterską w parafii Miłosierdzia Bożego, ciesząc się niezwykłą życzliwością i szacunkiem ludzi.

Niech św. Józef, którego ks. proboszcz szczególnie umiłował, prowadzi go bezpiecznie przez życie i wyprasza potrzebne łaski w pracy kapłańskiej. Niech wspomaga przewielebnego księdza proboszcza w prowadzeniu licznych dzieł miłosierdzia dla najbardziej potrzebujących i ubogich.

Niech św. Józef ma w swojej opiece wiernych parafii Bożego Miłosierdzia.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=44}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD