Objezierze - Parafia pw. św. Bartłomieja - 10-11.06.2015

We środę 10 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie parafii pw. św. Bartłomieja w Objezierzy.

O godz. 18.50 ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka z rzeszą wiernych powitał świętą ikonę, którą mężczyźni przenieśli z samochodu-kaplicy do świątyni, gdzie duszpasterz parafii okadził ją, wygłosił Ewangelię, odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św., podczas której wygłosił słowo Boże. Przybyli małżonkowie odnowili swoje śluby i powierzyli się opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie, którą odczytał ks. Zbigniew Szlachetka.

Na zakończenie Eucharystii wierni uczestniczyli w procesji z Najświętszym Sakramentem w oktawie Bożego Ciała. Po powrocie do świątyni odśpiewali litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.

Do godz. 21.00 trwało indywidualne czuwanie przy świętym obrazie. W godzinie Apelu Jasnogórskiego w świątyni modliła się młodzież wraz z ks. proboszczem.

Następnego dnia o godz. 8.30 duszpasterz parafii poprowadził różaniec z udziałem osób starszych i chorych.

W pół godziny później ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę, podczas której wygłosił słowo Boże i wraz z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia.

Na zakończenie Eucharystii pasterz parafii w specjalnej modlitwie-akcie powierzył wszystkich cierpiących w parafii opiece św. Józefa. Po Mszy św. wszyscy przeszli do sali parafialnej na herbatę, kawę i ciasto.

O godz. 11.00 czuwanie przed świętym wizerunkiem rozpoczęły dzieci ze szkoły podstawowej, które przybyły do kościoła wraz z nauczycielami.

Do godz. Miłosierdzia Bożego wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy peregrynującym obrazie.

Następnie odmówiono Koronkę i odprawiono nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Do wieczora miało miejsce modlitewne trwanie członków Żywego Różańca i Bractwa świętej Anny.

O godz. 17.00 ks. proboszcz rozpoczął Mszę św., podczas której wygłosił słowo Boże, poświęcił wieńce i kwiaty i w specjalnej modlitwie-akcie powierzył całą parafię św. Józefowi. Następnie wierni udali się z procesją, aby uczcić Najświętszy Sakrament i odśpiewali litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.

Po zakończonym nabożeństwie czerwcowym nastąpiła ceremonia pożegnania świętej ikony. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz omówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował gospodarzowi parafii ks. Zbigniewowi Szlachetce oraz wiernym za pięknie przygotowaną peregrynację, bardzo liczny udział mieszkańców Objezierzy, ich autentyczne zaangażowanie w liturgię i nabożeństwa. Odmówił także modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłych obrad biskupów w Rzymie.

Ksiądz proboszcz wraz z parafianami, niewątpliwie, stanowią bardzo budujący przykład gorliwości o Bożą chwałę i cześć Jego świętych w Kościele.

Niech św. Józef, podpora rodzin, oręduje u Boga za czcigodnym ks. proboszczem Zbigniewem Szlachetką i wszystkimi powierzonymi Jego duszpasterskiej pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=46}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD