Ludomy - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela - 13-14.06.2015

W sobotę 13 czerwca 2015 r. o godz. 17.45 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

Ks. kanonik Tomasz Kurkowiak, proboszcz, ucałował świętą ikonę i okadził ją. Strażacy przenieśli wizerunek św. Józefa z samochodu-kaplicy do świątyni. Towarzyszył im orszak ministrantów i lektorów. W ceremonii powitania uczestniczył także ks. proboszcz parafii pw. św. Józefa w Obornikach Rafał Banaszak, który przekazał peregrynujący obraz Wspólnocie wiernych w Ludomach.

Następnie ks. proboszcz wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz dziękując Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla młodzieży, zwłaszcza dla obchodzących 18. rocznicę urodzin. Uczestniczyła w tej Eucharystii duża grupa ludzi młodych, którzy aktywnie włączyli się w liturgię. Czytali słowo Boże i modlitwę wiernych. Po Komunii św. powierzyli się oni opiece św. Józefa. Reprezentanci młodzieży odczytali bardzo piękną i głęboką modlitwę ofiarowania się Przeczystemu Oblubieńcowi Maryi przygotowaną dla nich na tę okoliczność przez ks. proboszcza.

Po Mszy św. rozpoczęła się indywidualna modlitwa wiernych przy świętej ikonie.

Następnego dnia rano, w niedzielę, o godz. 8.30 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z parafii. Nie do przecenienia jest staranie gorliwego duszpasterza Wspólnoty, który podczas każdej Mszy św. modli się razem z parafianami, aby nie zabrakło żniwiarzy na niwie Pańskiej. Tekst modlitwy znają na pamięć wszyscy uczestnicy Mszy św., ponieważ wyświetlana jest ona od długiego czasu na ekranie. Warto ją zacytować: Boże, Ojcze nasz! Poświęcamy Ci nasze ro­dziny. Spraw, aby dzieci rosnące w latach, wzra­stały także w mądrości i łasce, a jeżeli któreś z nich powołujesz do swojej służby, to niech znajdzie ono w domu rodzicielskim mocne oparcie, aby po­szło za głosem powołania. Amen.

Na tę Eucharystię zaproszona została Siostra Małgorzata Alicja Dytman, Zmartwychwstanka, która pochodzi z tej parafii. Przeczytała ona modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.

O godz. 10.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci w parafii za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II, w której wzięły udział najmłodsi parafianie i ich rodzice. Nic nie zastąpi świadectwa wiary matki i ojca, którzy razem ze swymi dziećmi uczestniczą w Eucharystii. Takie świadectwo dawały rodziny zgromadzone na tej niedzielnej Mszy świętej. Wyjątkowa była modlitwa jednej z matek, która oddała najmłodszych parafian św. Józefowi. Po zakończeniu Mszy św. ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem udzielali błogosławieństwa dzieciom.

O godz. 11.15 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD z prośbą o zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących w parafii w której uczestniczyły między innymi osoby starsze i obarczone krzyżem cierpienia. Piękne świadectwo wiary dała młoda sparaliżowana dziewczyna, która odczytała modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich wiernych niosących swój krzyż.

O godz. 15.00 ks. proboszcz odprawił Najświętszą Ofiarę dziękując Bogu za otrzymane łaski dla małżeństw za pośrednictwem Matki Bożej Ludomskiej, św. Józefa i św. Jana Pawła II, prosząc dla nich o dalsze błogosławieństwo Boże – zwłaszcza dla tych, którzy obchodzą swoje jubileusze małżeńskie. Podczas tej Mszy św. małżonkowie odnowili swoje śluby, umacniając wzajemną miłość. Wybrana przez ks. proboszcza jedna z par małżeńskich odczytała stosowną formułę ślubowania.

Na zakończenie Mszy św. ks. kanonik Tomasz Kurkowiak odczytał modlitwę-akt, w której oddał całą parafię św. Józefowi i udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa, natomiast modlitwę-akt zawierzenia rodzin Świętemu Oblubieńcowi Maryi odczytała kolejna para małżonków.

O godz. 16.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Przedstawiciele rodzin odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu w parafii, a ojciec kustosz modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłych obrad biskupów w Rzymie. Podziękował również duszpasterzowi i wiernym parafii św. Jana Chrzciciela w Ludomach.

Ks. kanonik Tomasz Kurkowiak jest przykładem kapłana, który niestrudzenie głosi słowo Boże. Prowadzi powierzoną mu Wspólnotę wiernych drogami wiary, nadziei i miłości. Wzbudza podziw i szacunek poświęceniem i całkowitym oddaniem sprawie Bożej.

Niech św. Józef wyprasza ks. kanonikowi Tomaszowi Kurkowiakowi, gorliwemu i oddanemu Bogu słudze Pańskiemu, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski, a wiernym Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=48}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD