Rożnowo - Parafia pw. św. Katarzyny - 15-16.06.2015

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa przyjechał do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rożnowie, której proboszczem jest ks. Przemysław Prętki, będący również proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Łukowie.

O godz. 19.30 na placu przed kościołem zebrali się wierni, służba liturgiczna z krzyżem, lampionami kadzidłem. Towarzyszyły im poczty sztandarowe różnych grup religijnych działających w parafii.

Po okadzeniu świętej ikony przez ks. proboszcza strażacy procesyjnie przenieśli ją do kościoła, gdzie duszpasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 20.00 ks. proboszcz rozpoczął sprawowanie Najświętszej Ofiary, podczas której wygłosił słowo Boże, a małżonkowie odnowili swoje śluby. Pod koniec Mszy św. rodziny oddały się pod opiekę św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie, którą przeczytała para małżeńska.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego przy świętej ikonie czuwała młodzież wraz z ks. proboszczem, który wygłosił zebranym młodym parafianom naukę o św. Józefie, wciąż aktualnym wzorze dla wszystkich: młodszych i starszych członków Kościoła.

Następnego dnia we wtorek o godz. 7.30 wierni zebrani w kościele odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa.

O godz. 8.00 ojciec kustosz celebrował Mszę św. dla osób starszych, chorych i samotnych i wygłosił słowo Boże. Przedstawicielki zebranych wiernych odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy Eucharystii otrzymali pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą do Oblubieńca Najświętszej Dziewicy.

Od godz. 9 do 13.00 przy świętej ikonie modliły się Róże Różańcowe, a po nich, o godz. 14.00 – dzieci.

W Godzinie Miłosierdzia Bożego wierni wraz z ks. proboszczem odmówili Koronkę, a następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa.

O godz. 15.30 ks. Przemysław Prętki celebrował Mszę św. Wygłosił okolicznościowe kazanie i zawierzył całą parafię św. Józefowi, czytając specjalną modlitwę-akt.

Po okadzeniu obrazu rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu, który w tej parafii zakończył peregrynację w dekanacie obornickim.

Przedstawiciele społeczności wiernych odczytali modlitwę pożegnania świętej ikony, która następnie strażacy przenieśli do samochodu-kaplicy w procesyjnym orszaku wiernych.

Wóz strażacki prowadził samochód ze świętym obrazem aż do granic parafii.

Na uznanie zasługuje liczny udział wiernych w uroczystościach peregrynacyjnych i ich zaangażowanie w sprawowaną liturgię. Przedstawiciele różnych grup wiekowych i religijnych działających w parafii czytali słowo Boże, śpiewali psalmy, odmawiali modlitwę wiernych i pięknie prowadzili śpiew podczas Mszy świętych.

Ks. proboszcz Przemysław Prętki bardzo gorliwie i starannie przygotował wiernych z Łukowa i Rożnowa do głębokiego przeżycia czasu nawiedzenia obydwu parafii przez obraz św. Józefa. Uczestniczył on we wszystkich przewidzianych w programie nawiedzenia nabożeństwach i spotkaniach modlitewnych parafian, budując swoją postawą wszystkich powierzonych jego duszpasterskiej pieczy. Od zaledwie roku będąc proboszczem parafii w Łukowie i Rożnowie już zyskał sobie ogromną sympatię wiernych.

Będąc w Rożnowie warto zwrócić uwagę na dzwonnice z których jedna posiada dzwony nazwane imieniem: św. Jana Pawła II, św. Katarzyny i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Druga zaś posiada historyczne dzwony ze Zbaraża. Obok kościoła znajdują się groby ludzi zasłużonych dla ziemi rożnowskiej, proboszczów tutejszej parafii, a także Franciszka Mickiewicza – brata wielkiego poety. Nieopodal grobów postawiony został wielki obelisk upamiętniający bohaterską walkę w powstaniu wielkopolskim mieszkańców ziemi rożnowskiej.

Bardzo ciekawe są tablice umieszczone na zewnętrznej ścianie kościoła. Upamiętniają one m.in. ofiary drugiej wojny światowej i urodzonego w Rożnowie Mikołaja Skrzetuskiego, pierwowzór Sienkiewiczowskiego bohatera spod Zbaraża.

Zadbany kościół i obejście świadczą o dobrym gospodarzu dbającym zarówno o dobra kościoła lokalnego jak i pielęgnującego pamięć historyczną naszego Narodu.

Niech przeczyste serce św. Józefa strzeże i broni Przewielebnego ks. proboszcza Przemysława Prętkiego i wiernych parafii w Rożnowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=52}{phocagal-lery view=categories|categoryid=53}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD