Kiszewo - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny - 11-12.06.2015

We czwartek 11 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie, której proboszczem jest ks. Michał Krych ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Święta ikona włączona została w procesję kończącą oktawę Bożego Ciała i wniesiona do świątyni.

Ks. proboszcz własnymi słowami przywitał peregrynujący wizerunek św. Józefa, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela błogosławieństwa wszystkim modlącym się przy obrazie Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończonym nabożeństwie czerwcowym ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem pojechał do kościoła filialnego pod wezwaniem św. Wojciecha w Stobnicy, gdzie została odprawiona Najświętsza Ofiara i wygłoszone słowo Boże. Towarzyszyła im święta ikona, która po Eucharystii wróciła do kościoła parafialnego.

Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. dla osób starszych i chorych oraz wygłosił słowo Boże.

W godzinie Miłosierdzia Bożego ksiądz proboszcz z wiernymi odmówili Koronkę i pożegnali obraz św. Józefa.

Na zakończenie ojciec kustosz omówił modlitwę synodalną.

Niech św. Józef ma w swojej opiece ks. proboszcza i wszystkich parafian.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=50}

Objezierze - Parafia pw. św. Bartłomieja - 10-11.06.2015

We środę 10 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie parafii pw. św. Bartłomieja w Objezierzy.

O godz. 18.50 ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka z rzeszą wiernych powitał świętą ikonę, którą mężczyźni przenieśli z samochodu-kaplicy do świątyni, gdzie duszpasterz parafii okadził ją, wygłosił Ewangelię, odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św., podczas której wygłosił słowo Boże. Przybyli małżonkowie odnowili swoje śluby i powierzyli się opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie, którą odczytał ks. Zbigniew Szlachetka.

Na zakończenie Eucharystii wierni uczestniczyli w procesji z Najświętszym Sakramentem w oktawie Bożego Ciała. Po powrocie do świątyni odśpiewali litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.

Do godz. 21.00 trwało indywidualne czuwanie przy świętym obrazie. W godzinie Apelu Jasnogórskiego w świątyni modliła się młodzież wraz z ks. proboszczem.

Następnego dnia o godz. 8.30 duszpasterz parafii poprowadził różaniec z udziałem osób starszych i chorych.

W pół godziny później ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę, podczas której wygłosił słowo Boże i wraz z ks. proboszczem udzielał sakramentu namaszczenia.

Na zakończenie Eucharystii pasterz parafii w specjalnej modlitwie-akcie powierzył wszystkich cierpiących w parafii opiece św. Józefa. Po Mszy św. wszyscy przeszli do sali parafialnej na herbatę, kawę i ciasto.

O godz. 11.00 czuwanie przed świętym wizerunkiem rozpoczęły dzieci ze szkoły podstawowej, które przybyły do kościoła wraz z nauczycielami.

Do godz. Miłosierdzia Bożego wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy peregrynującym obrazie.

Następnie odmówiono Koronkę i odprawiono nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Do wieczora miało miejsce modlitewne trwanie członków Żywego Różańca i Bractwa świętej Anny.

O godz. 17.00 ks. proboszcz rozpoczął Mszę św., podczas której wygłosił słowo Boże, poświęcił wieńce i kwiaty i w specjalnej modlitwie-akcie powierzył całą parafię św. Józefowi. Następnie wierni udali się z procesją, aby uczcić Najświętszy Sakrament i odśpiewali litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.

Po zakończonym nabożeństwie czerwcowym nastąpiła ceremonia pożegnania świętej ikony. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz omówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował gospodarzowi parafii ks. Zbigniewowi Szlachetce oraz wiernym za pięknie przygotowaną peregrynację, bardzo liczny udział mieszkańców Objezierzy, ich autentyczne zaangażowanie w liturgię i nabożeństwa. Odmówił także modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłych obrad biskupów w Rzymie.

Ksiądz proboszcz wraz z parafianami, niewątpliwie, stanowią bardzo budujący przykład gorliwości o Bożą chwałę i cześć Jego świętych w Kościele.

Niech św. Józef, podpora rodzin, oręduje u Boga za czcigodnym ks. proboszczem Zbigniewem Szlachetką i wszystkimi powierzonymi Jego duszpasterskiej pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=46}

Oborniki - Parafia pw. NMP Wniebowziętej - 9-10.06.2015

We wtorek 9 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Obornikach. Święty wizerunek został uroczyście przeniesiony z samochodu-kaplicy do kościoła w asyście ks. kanonika Józefa Kamzola, proboszcza tej parafii i dziekana dekanatu obornickiego, ks. wikariusza Tomasza Morzyckiego i ojca Tomasza Wołoszyna z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przez szafarzy, lektorów i ministrantów.

Następnie ks. proboszcz okadził święty obraz, wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list Ojca Świętego Franciszka, w którym błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 ks. proboszcz z pozostałymi kapłanami sprawował Mszę św. i wygłosił słowo Boże.

Do godziny Apelu Jasnogórskiego wierni trwali na indywidualnej modlitwie przy wizerunku św. Józefa.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. proboszcz dla małżeństw z parafii.

Bardzo aktywnie w liturgię włączyły się osoby świeckie: małżonkowie, którzy czytali fragmenty Pisma Świętego, wykonali psalm responsoryjny i odmówili modlitwę wiernych. Jedna z par małżeńskich należąca do Domowego Kościoła podzieliła się z uczestnikami Mszy św. swoimi refleksjami na temat idei ruchu, który reprezentują, i radością, której doświadczają w tej wspólnocie.

Małżonkowie odnowili swoje śluby powtarzając słowa przysięgi za prowadzącą parą małżeńską.

W procesji z darami także szli małżonkowie. Bardzo wzruszający i nieczęsto spotykany w liturgii był śpiew Akatystu ku czci św. Józefa wykonany przez troje parafian po Komunii świętej. Na zakończenie sprawowanej Mszy św. ks. proboszcz wraz z małżonkami odmówili modlitwę-akt oddania rodzin św. Józefowi.

Następnego dnia o godz. 10.00 do świątyni przybyły osoby starsze i chore, aby uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez ojca kustosza i ks. proboszcza. Wierni mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz, na zakończenie Eucharystii odmówił modlitwę-akt, zawierzając wszystkich starszych i chorych parafian św. Józefowi.

Następnie rozpoczęło się indywidualne spotkanie wiernych ze św. Józefem w peregrynującym wizerunku, które trwało do godz. 15.00.

Po Koronce do Bożego Miłosierdzia odmówionej przez wiernych rozpoczęła się Msza św., którą odprawił ks. wikariusz i wygłosił słowo Boże.

Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt, poświęcając całą parafię św. Józefowi.

Ks. wikariusz odprawił nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.

W uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem niesiony był także obraz św. Józefa.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu.

Ojciec kustosz podziękował wszystkim za przyjęcie świętej ikony i odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin. Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum służba liturgiczna ołtarza przeniosła święty wizerunek z kościoła do samochodu-kaplicy.

Ks. kanonik Józef Kamzol jest wzorem gorliwego pasterza, dbającego nie tylko o wiernych mu powierzonych, ale i o kapłanów pracujących w dekanacie obornickim.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła świętego, wynagrodzi czcigodnemu księdzu kanonikowi pełną poświęcenia służbę Bogu i człowiekowi, a Wspólnocie parafialnej wyprasza Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=45}

Oborniki - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - 8-9.06.2015

W poniedziałek wieczorem 8 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach. Ks. proboszcz Zbigniew Urny wraz z ks. wikariuszem Maciejem Snelą oraz z księżmi współpracownikami powitał święty wizerunek, który został przeniesiony do kościoła i okadzony.

Ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii, odczytał modlitwę przywitania, a następnie sprawował Najświętszą Ofiarę.

Na wstępie Mszy św. ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławił wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Ks. proboszcz wygłosił słowo Boże związane z peregrynacją obrazu. Warto podkreślić, że we Mszy św. inaugurującej czas nawiedzenia obrazu w parafii uczestniczyła duża rzesza wiernych.

Liturgię Mszy św. uświetnił chór parafialny „Con Brio” pod dyrekcją Marcjanny Nowak, który przepięknie wykonywał pieśni do św. Józefa i inne.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę z udziałem małżonków, którzy odnowili swoje ślubowania i w specjalnej modlitwie-akcie powierzyli się opiece św. Józefa.

Ks. proboszcz, gorliwy i sumienny duszpasterz, już wcześniej przygotował pary małżeńskie do uczestnictwa w tej szczególnej Mszy św. Małżonkowie otrzymali teksty zawierające formułę odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz modlitwę-akt powierzenia się św. Józefowi. Reprezentanci rodzin pięknie poprowadzili tę ceremonię.

Ks. proboszcz nie zapomniał o jubilatach, których także zaprosił na tę Mszę św., wysyłając do nich stosowne zaproszenia. Zebrani ze wzruszeniem uczestniczyli w Eucharystii, wspominając chwile przyjęcia sakramentu małżeństwa. Taka ceremonia umacnia i uświęca rodzinę, realizując ideę peregrynacji obrazu św. Józefa, Patrona Rodzin.

Następnego dnia rano wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez o. kustosza szczególnie dla osób starszych i chorych, podczas której został im udzielony sakrament namaszczenia. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących parafian św. Józefowi.

Około południa na czuwanie modlitewne przed świętą ikoną przyszły dzieci. Spotkanie to poprowadził ks. proboszcz, który grą na gitarze i wspólnym śpiewem ubogacił i urozmaicił spotkanie najmłodszych ze św. Józefem. Czuwanie modlitewne dzieci zakończyło się udzieleniem im specjalnego błogosławieństwa przez ks. proboszcza i ojca kustosza.

Po modlitwie dzieci rozpoczęło się indywidualne spotkanie wiernych ze św. Józefem w peregrynującym wizerunku.

O godz. 15.00 odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Następnie ks. proboszcz odprawił Mszę św. na zakończenie czasu nawiedzenia obrazu w parafii i wygłosił słowo Boże, oraz powierzył całą parafię w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

Po Eucharystii odprawił on nabożeństwo ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i odmówił modlitwę pożegnania obrazu. Na koniec ojciec kustosz podziękował ks. proboszczowi i wiernym tej parafii za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości nawiedzenia obrazu, który został odprowadzony do samochodu-kaplicy.

Miło jest spotkać na swojej drodze takiego człowieka, jak ksiądz proboszcz Zbigniew Urny, gościnnego, serdecznego i otwartego. Od przeszło dwudziestu lat pełni on posługę duszpasterską w parafii Miłosierdzia Bożego, ciesząc się niezwykłą życzliwością i szacunkiem ludzi.

Niech św. Józef, którego ks. proboszcz szczególnie umiłował, prowadzi go bezpiecznie przez życie i wyprasza potrzebne łaski w pracy kapłańskiej. Niech wspomaga przewielebnego księdza proboszcza w prowadzeniu licznych dzieł miłosierdzia dla najbardziej potrzebujących i ubogich.

Niech św. Józef ma w swojej opiece wiernych parafii Bożego Miłosierdzia.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=44}

Maniewo - Parafia pw. św. Mikołaja - 7-8.06.2015

7 czerwca 2015 r., to jest w niedzielę obraz św. Józefa przybył do parafii św. Mikołaja w Maniewie.

O godz. 17.30 ks. proboszcz Bolesław Kapuściński wraz z kapłanem urodzonym w tej parafii ks. kanonikiem Janem Tecławem oraz wiernymi powitał święty wizerunek.

Następnie ksiądz proboszcz okadził obraz, a stosowny fragment Ewangelii wygłosił ks. kanonik. Po nim ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania świętej ikony.

Miłym akcentem była specjalne przygotowana przemowa na rozpoczęcie peregrynacji obrazu wygłoszona przez przedstawiciela społeczności wiernych Pana Łukasza Groszewskiego.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Kazanie o świetym Józefie powiedział ks. kanonik.

Podczas Eucharystii została odczytana modlitwa-akt, w której rodziny zostały zawierzone opiece św. Józefa.

Następnego dnia w godz. przedpołudniowych obraz uczciły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z panią katechetką.

O godz. 11.00 ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD sprawował Msze św. z udziałem osób starszych i chorych, podczas której zostali oni oddani opiece św. Józefa specjalną modlitwą-aktem.

Do godz. 15.00 wierni indywidualnie trwali na modlitwie przed świętym wizerunkiem. Następnie uczestniczyli w godzinie Miłosierdzia Bożego, odmawiając Koronkę, która prowadził ks. proboszcz.

O godz. 15.30 sprawowana była Najświętsza Ofiara dla wszystkich parafian, podczas której ks. kanonik wygłosił słowo Boże o świetym Józefie.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo ku czci św. Józefa i rozpoczęła się ceremonia pożegnania peregrynującego obrazu.

Serdeczne podziękowanie należy się Przewielebnemu księdzu proboszczowi Bolesławowi Kapuścińskiemu, który całe swoje serce oddał parafii. Od kilku dziesiątków lat jest on pełnym poświęcenia, gorliwości duszpasterzem Wspólnoty Maniewa.

Niech św. Józef wyprasza spracowanemu żniwiarzowi na niwie Pańskiej wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Niech oręduje we wszystkich sprawach wiernych parafii św. Mikołaja.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=43}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD