Nowy Tomyśl - Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 28-29.06.2015

W niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu. Przed kościołem świętą ikonę powitał ks. proboszcz Tomasz Sobolewski wraz ks. wikariuszem Łukaszem Grysem i wiernymi.

Następnie mężczyźni przenieśli ikonę do świątyni, gdzie została ona okadzona. Ks. wikariusz wygłosił stosowny fragment Ewangelii, ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 została odprawiona Eucharystia przez duszpasterza parafii, który także wygłosił słowo Boże. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili śluby według formuły czytanej przez wybraną parę małżonków. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi.

Następnego dnia o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. dla osób samotnych, chorych i starszych, podczas której ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Przedstawicielki zgromadzonych wiernych odczytały modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących opiece św. Józefa.

Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy obrazie św. Józefa.

O godz. 18.00 ks. proboszcz wraz z ks. wikariuszem sprawowali Najświętszą Ofiarę, na którą zaproszeni zostali w sposób szczególny mężczyźni. Podczas Mszy św. słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Grys, natomiast ks. Tomasz Sobolewski odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony, która została okadzona przez ks. proboszcza. Wybrana para małżonków odczytała modlitwę dziękczynną, a wszyscy wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz odmówił modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie, a także podziękował duszpasterzom i wszystkim parafianom.

Niech św. Józef, Podpora Rodzin, Światło Patriarchów prowadzi w ziemskiej wędrówce duszpasterzy i wiernych powierzonych ich trosce.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=61}

Sątopy - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli - 27-28.06.2015

W sobotę 27 czerwca 2015 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach prowadzony przez wóz strażacki. Ks. kanonik Paweł Edmund Szułcik, proboszcz parafii, oraz wierni powitali obraz przed świątynią.

Ks. kanonik okadził święty wizerunek, który następnie przeniesiony został przez strażaków do kościoła.

Duszpasterz parafii wygłosił stosowny fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania, po której ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę, podczas której wygłosił słowo Boże. Następnie poprosił pary małżeńskie na środek kościoła, by odnowili swoje śluby. Po Komunii św. celebrans powierzył wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa, odczytując specjalną modlitwę-akt.

W niedzielę o godz. 8.30 ojciec kustosz odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie o św. Józefie.

O godz. 11.00 ks. proboszcz sprawował Eucharystię. Ojciec kustosz ponownie wygłosił słowo Boże.

O godz. 16.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które prowadził ks. kanonik Paweł Edmund Szułcik, który także odczytał modlitwę-akt oddania całej parafii św. Józefowi. Następnie odbyła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Duszpasterz parafii odmówił stosowną modlitwę dziękczynną, a cała społeczność wiernych odśpiewała Te Deum. Ojciec kustosz odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie.

W asyście kapłanów i wiernych strażacy przenieśli peregrynujący obraz do samochodu-kaplicy, a następnie prowadzili wozem strażackim do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu.

Niech św. Józef, opiekun Kościoła wyprasza potrzebne łaski do ks. kanonika Pawła Edmunda Szułcika i całej społeczności wiernych w Sątopach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=60}

Miedzichowo - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - 26-27.06.2015

W piątek 26 czerwca 2015 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Miedzichowie. Ks. proboszcz Krystian Górski z wiernymi powitał świętą ikonę, która została przeniesiona do świątyni.

Duszpasterz parafii okadził obraz, wygłosił fragment Ewangelii, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. i wygłosił słowo Boże. Zebrani małżonkowie odnowili swoje śluby, a celebrans odczytał modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Po Eucharystii odprawione zostało nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji osób starszych, chorych i samotnych, podczas której wierni otrzymali sakrament namaszczenia. Ojciec kustosz wygłosił także okolicznościowe kazanie oraz odmówił modlitwę-akt zawierzenia cierpiących parafian opiece św. Józefa.

Do godz. 15.30 wierni indywidualnie modlili się przy świetym obrazie.

Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa, po którym odprawił Mszę św. Podczas Eucharystii wygłosił kazanie i powierzył całą parafię św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną kończącą czas nawiedzenia w parafii. Wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz przeczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie. Następnie święty wizerunek został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wspiera ks. proboszcza Krystiana Górskiego i wiernych parafii, wypraszając potrzebne łaski i wstawiając się u Boga we wszystkich ich sprawach.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=59}

Nowy Tomyśl - Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy - 25-26.06.2015

We czwartek 25 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Ks. kanonik Andrzej Grabański, proboszcz, ks. wikariusz Dawid Kawała oraz wierni zgromadzili się przed kościołem, aby powitać święty wizerunek, który następnie przeniesiono do kościoła.

Ks. proboszcz okadził obraz. Wygłosił fragment Ewangelii. Odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. Wygłosił kazanie. Podczas tej Najświętszej Ofiary odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Para małżonków odczytała formułę odnowienia ślubów oraz modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Od godz. 20.00 do 21.00 trwało modlitewne czuwanie młodzieży przy świętym wizerunku, które bardzo pięknie i ciekawie przygotował i prowadził ks. wikariusz Dawid Kawała.

Następnego dnia rano, ze względu na zakończenie roku szkolnego, odbywały się Msze św. dla dzieci i młodzieży.

O godz. 10.30 ojciec kustosz sprawował Eucharystię z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Wygłosił słowo Boże i wraz z ks. proboszczem udzielał zgromadzonym wiernym sakramentu namaszczenia. Duszpasterz parafii odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących opiece św. Józefa.

Po Mszy św. do godz. 14.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych przy peregrynującym obrazie.

O godz. 14.00 rozpoczęła się Msza św. kończąca czas nawiedzenia obrazu w parafii. Ks. proboszcz zawierzył całą społeczność wiernych w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu, który został okadzony. Ks. kanonik Andrzej Grabański odczytał modlitwę dziękczynną, a wierni odśpiewali Te Deum. Ojciec kustosz odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie, jak również podziękował kapłanom i wszystkim parafianom za przygotowanie i udział w peregrynacji obrazu św. Józefa. Święty wizerunek został procesjonalnie przeniesiony z kościoła do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef i Matka Boża Nieustającej Pomocy pomagają we wszystkim Przewielebnemu Księdzu kanonikowi Andrzejowi Grabańskiemu, proboszczowi, oraz księżom współpracownikom i wiernym, wypraszając potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=58}

Wytomyśl - Parafia pw. św. Michała Archanioła - 24-25.06.2015

We środę 24 czerwca 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu.

Ks. proboszcz Artur Andrzejewski powitał przed kościołem święty wizerunek, który procesjonalnie wnieśli strażacy do świątyni.

Podczas ceremonii przywitania obraz został okadzony, wygłoszono fragment Ewangelii i odczytano stosowną modlitwę. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą odprawił ks. proboszcz. Po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie po wypowiedzeniu formuły ślubów podchodzili do świętego obrazu, całując go. Po Komunii świętej ks. proboszcz zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie rodziny parafii opiece św. Józefa. Po Mszy św. odbyła się konferencja dla małżonków wygłoszona przez duszpasterza parafii.

Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, chorych i cierpiących, podczas której mogły one przyjąć sakrament namaszczenia. Ojciec kustosz wygłosił także okolicznościowe kazanie i odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących św. Józefowi.

Po Mszy św. wierni wraz z kapłanami udali się do pobliskiego Domu Kultury, w którym ugoszczono ich kawą, herbatą i ciastem.

O godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej Różaniec. Modlitewne spotkanie zakończyło się nabożeństwem ku czci św. Józefa.

Po nim o godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie. Zawierzył także w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię opiece św. Józefa.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania peregrynującego obrazu. Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ks. proboszcz odmówił modlitwę pożegnania, a ojciec kustosz odczytał modlitwę synodalną w intencji rodzin i przyszłego synodu biskupów w Rzymie.

Następnie wierni w procesji odprowadzili obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef modli się i wstawia u Boga za ks. proboszczem i wiernymi parafii św. Michała Archanioła w Wytomyślu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=57}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD