Strykowo - par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego - 18-19.02.2016

W czwartek 18 lutego 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Strykowie. Ks. proboszcz Franciszek Drost ubrany w kapę ucałował święty wizerunek przed kościołem, a grupa strażaków wniosła go do świątyni.

Następnie okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii powitania obrazu św. Józefa rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza, podczas której małżonkowie odnosili swoje ślubowania, a jedna z par odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi. Zachwycał widok tak licznej rzeszy ministrantów służących do Mszy św. To zapewne owoc pracy duszpasterskiej ks. proboszcza wyrażającej się m.in. w dbałości o piękno liturgii oraz kształtowanie religijnych postaw dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obrazki ze św. Józefem oraz z wydrukowaną na odwrocie modlitwą za rodziny.

O godz. 20.00 młodzież parafii przedstawiła wspaniałą wieczornicę słowno-muzyczną opartą na rozważaniach o św. Józefie oraz pieśniach religijnych wykonywanych przez scholę przy akompaniamencie gitary. Piękny śpiew i głęboka treść tekstów nastrajały do rozważań i medytacji dotyczącej roli Oblubieńca Maryi w dziele wyznaczonym mu przez Boga.

Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. w intencji osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Po Komunii św. celebrans w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

Od godz. 11.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

W godzinie Miłosierdzia Bożego grupa parafian odmówiła Koronkę, a o godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza na zakończenie nawiedzenia, podczas której dokonał on aktu zawierzenia całej parafii św. Józefowi.

Po Mszy św. nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas pobytu świętego wizerunku w tutejszej parafii, a ks. proboszczowi i wiernym za trud zorganizowania, modlitwę i świadectwo wiary. Następnie strażacy przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech święty Józef, Przepotężny nasz Orędownik przed Bogiem wstawia się za Przewielebnym Księdzem Proboszczem Franciszkiem Drostem i wiernymi parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, wypraszając potrzebne łaski i błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=135}

Stęszew - par. pw. Świętej Trójcy - 17-18.02.2016

W środę 17 lutego 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Świętej Trójcy w Stęszewie. Ks. kanonik Zdzisław Błaszczyk, proboszcz parafii, ks. Jan Scheller, wikariusz oraz ks. Henryk Rynkiewicz, rezydent, Siostry Elżbietanki i wierni zgromadzili się przed świątynią, aby przywitać święty wizerunek.

Po ucałowaniu świętego obrazu przez kapłanów ks. Jan Scheller i ks. Henryk Rynkiewicz oraz dwóch lektorów przeniosło świętą ikonę do kościoła.

Pasterz parafii okadził obraz św. Józefa, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawował ks. wikariusz. Po kazaniu, które wygłosił miała miejsce ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, a jedna z par odczytała formułę składanych ślubowań. Na zakończenie Mszy św. ks. wikariusz odmówił modlitwę-akt, w której zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny w parafii, a ojciec kustosz wyjaśnił zebranym wiernym ideę peregrynacji i rozdał obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

Następnego dnia o godz. 10.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. w intencji wszystkich chorych, samotnych i cierpiących. Wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim udzielił wraz z ks. proboszczem i ks. rezydentem sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odczytał specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich przygniecionych krzyżem cierpienia, starszych i samotnych św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii ks. proboszcz zaprosił wszystkich obecnych w kościele do sal parafialnych na kawę, herbatę i ciasto.

Następnie wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy.

W godzinie Miłosierdzia Bożego wierni odmówili Koronkę. O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które prowadził ks. proboszcz. Zawierzył on również całą parafię opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie. Po nabożeństwie miała miejsce ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a pasterz parafii odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę peregrynacji, a kapłanom i wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Po zakończeniu ceremonii kapłani i lektorzy przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef czuwa i ma w opiece Przewielebnego Pasterza parafii, a jednocześnie Dziekana dekanatu stęszewskiego Księdza kanonika Zdzisława Błaszczyka, ks. wikariusza Jana Schellera, ks. rezydenta Henryka Rynkiewicza i wiernych parafii pw. Świętej Trójcy w Stęszewie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=134}

Głuchowo - par. pw. św. Katarzyny - 16-17.02.2016

We wtorek 16 lutego 2016 r. o godz. 17.50 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Katarzyny w Głuchowie. Ks. proboszcz Tomasz Marciniak, ks. kanonik Marian Libera, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach, służba liturgiczna oraz licznie zgromadzeni wierni przywitali świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem. Ks. proboszcz ucałował i okadził święty wizerunek.

Duży zastęp strażaków z zapalonymi pochodniami w rękach stanowił czoło procesji, za którym wybrani strażacy nieśli obraz św. Józefa. Po ustawieniu go na podeście w świątyni pasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. kan. Mariana Liberę, a koncelebrowana przez ks. proboszcza Tomasza Marciniaka. Ks. kustosz sanktuarium wygłosił okolicznościowe kazanie. Po nim rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Po Komunii św. wybrane małżeństwo specjalną modlitwą-aktem zawierzyło wszystkie rodziny w parafii opiece św. Józefa.

Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału. Po zakończeniu Eucharystii wyjaśnił wiernym ideę peregrynacji i rozdał pamiątkowe obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

Następnie ks. kanonik Marian Libera wygłosił konferencję o św. Józefie do grupy mężczyzn.

Następnego dnia o godz. 9.00 miała miejsce Msza św. z udziałem osób chorych, samotnych i starszych, która sprawował i kazanie wygłosił ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD. Odmówił on również modlitwę-akt, zawierzając wszystkie osoby cierpiące w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii aż do godz. 16.00 wierni z miejscowości znajdujących się na terenie parafii indywidualnie trwali na modlitwie przy świętej ikonie.

O godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi.

Następnie rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a pasterz parafii odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony.

Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji oraz ks. proboszczowi i wiernym za liczny udział w uroczystości i modlitwę oraz wielkie staranie w oddaniu należnej czci Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny. Raz jeszcze objaśnił ideę peregrynacji i rozdał pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin do św. Józefa.

Święty obraz procesyjnie został przeniesiony przez strażaków do samochodu-kaplicy. Podobnie jak przy powitaniu świętej ikony członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej rozświetlili mrok wieczoru pochodniami.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła świętego i Rodzin, ma w swojej szczególnej opiece Przewielebnego Księdza Proboszcza Tomasza Marciniaka, Księdza kanonika Mariana Liberę oraz wiernych parafii św. Katarzyny.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=133}

Modrze - par. pw. św. Idziego - 15-16.02.2016

W poniedziałek 15 lutego 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Idziego w Modrzu.

Ks. proboszcz Romuald Turbański wraz ze służbą liturgiczną i wiernymi powitał święty wizerunek przed kościołem. Następnie wierni przenieśli świętą ikonę do świątyni.

Ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa i wygłosił fragment Ewangelii. Jedna z rodzin odmówiła modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował pasterz parafii. Wygłosił on także okolicznościowe kazanie. Po kazaniu rozpoczęła się ceremonia odnowienia ślubów małżeńskich zakończona odmówieniem przez ks. proboszcza modlitwy-aktu zawierzenia wszystkich rodzin w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału.

Następnego dnia rano o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, samotnych i starszych sprawowana przez ojca kustosza. Wygłosił on okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. odmówił również modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii opiece św. Józefa.

Przed południem do kościoła przybyły dzieci ze swoją katechetką, aby modlić się wspólnie przy św. ikonie.

O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę i wygłosił okolicznościowe kazanie. Zawierzył w modlitwie-akcie całą parafię opiece św. Józefa.

Bezpośrednio po Mszy św. wierni uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa, a następnie w ceremonii pożegnania świętego obrazu. Odśpiewali Te Deum. Ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie peregrynującego wizerunku w parafii, a ojciec kustosz podziękował Bogu za czas nawiedzenia, a duszpasterzowi parafii i wiernym za modlitwy będące świadectwem wiary i zaangażowania w życie Kościoła.

Po zakończeniu ceremonii wierni przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie ma w swojej opiece Przewielebnego księdza proboszcza Romualda Turbańskiego, gorliwego kapłana, a wiernym parafii św. Idziego wyprasza potrzebne łaski i wzrost w wierze, nadziei i miłości.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=132}

 

Granowo - par. pw. św. Marcina - 14-15.02.2016

W niedzielę 14 lutego 2016 r. peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Marcina w Granowie. Ks. kanonik Jan Jarzembowski, pasterz parafii i ks. wikariusz Paweł Czwojdrak oraz wierni przywitali święty wizerunek przed kościołem.

Po wprowadzeniu świętego wizerunku do wnętrza świątyni rozpoczął Eucharystię. Wygłosił okolicznościowe kazanie. Małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrane osoby odmówiły modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD sprawował posługę konfesjonału.

Następnego dnia o godz. 7.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych, którą sprawował ojciec kustosz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem udzielił wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. ojciec kustosz zawierzył wszystkich niosących swój krzyż opiece św. Józefa.

O godz. 10.00 do świątyni przybyły dzieci ze swoimi katechetami i ks. wikariuszem, który wygłosił do nich naukę na temat wezwań w litanii do św. Józefa.

Do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa wiernych.

O godz. 16.30 ks. proboszcz poprowadził nabożeństwo ku czci św. Józefa, po którym zawierzył całą parafię św. Józefowi. Po odśpiewaniu Te Deum przez wiernych i odmówieniu modlitwy dziękczynnej przez delegacje rodzin ojciec kustosz podziękował Bogu za czas peregrynacji, a wszystkim jej uczestnikom za przygotowanie i modlitwy.

Następnie obraz św. Józefa został przeniesiony przez wiernych do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo i potrzebne siły Przewielebnemu ks. kanonikowi Janowi Jarzembowskiemu i ks. wikariuszowi Pawłowi Czwojdrakowi oraz wiernym parafii św. Marcina w Granowie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=131}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD