Środa Wlkp. - Parafia Najświętszego Serca Jezusa - 10-11.12.2015 r.

W czwartek 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Ks. proboszcz Krzysztof Michalczak oraz ks. wikariusz Marcin Nowak ucałowali świętą ikonę. W przywitaniu peregrynującego wizerunku uczestniczyła liczna grupa wiernych i przedstawiciele różnych cechów rzemieślniczych ubrani w charakterystyczne stroje. Po procesyjnym przeniesieniu obrazu do kościoła ks. proboszcz okadził święty wizerunek i wygłosił fragment Ewangelii, a następnie odmówił modlitwę powitania. Ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. roratnia sprawowana przez ks. proboszcza, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz sprawował posługę w konfesjonale.

Po Mszy św. rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy obrazie św. Józefa. Prowadził je w oparciu o fragmenty biblijne ks. wikariusz.

O godz. 20.00 rozpoczęła się kolejna Msza św., którą odprawiał pasterz parafii. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. proboszcz zawierzył wszystkie rodziny parafii opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

Następnego dnia o godz. 6.45 rozpoczęła się Msza św. o św. Józefie Rzemieślniku dla wiernych, którzy zdążali do pracy.

O godz. 9.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji chorych, samotnych i starszych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Odmówił także modlitwę-akt, zawierzając wszystkich cierpiących opiece św. Józefa.

Od godz. 10.30 do 14.30 w kościele gromadziła się młodzież z okolicznych gimnazjów oraz liceum, aby wraz z wychowawcami modlić się przez wstawiennictwo św. Józefa.

O godz. 15.00 grupa Caritas działająca przy parafii poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia, ofiarując ją w intencji ubogich.

O godz. 16.00 Wspólnota Żywego Różańca odmawiała modlitwę różańcową.

Po zakończeniu modlitewnego czuwania różnych grup uczestniczących w życiu parafii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną i zawierzył parafię opiece św. Józefa. Ojciec kustosz wyraził wdzięczność za przygotowanie i udział w uroczystościach peregrynacyjnych ks. proboszczowi, ks. wikariuszowi oraz wiernym parafii. Następnie przedstawiciele cechów wraz z wiernymi przenieśli obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Ozdoba życia rodzinnego, wyprasza potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej Przewielebnemu księdzu proboszczowi Krzysztofowi Michalczakowi i ks. wikariuszowi Marcinowi Nowakowi, a wiernym parafii Najświętszego Serca Jezusa we wszystkim pomaga.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=115}

Krerowo - 7-8.12.2015 r.

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. peregrynujący obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krerowie. Ks. proboszcz Stanisław Kaczmarek wraz z grupą wiernych przywitał święty wizerunek i wprowadził go do świątyni.

Po okadzeniu świętej ikony pasterz parafii wygłosił Ewangelię, jedna z matek odczytała modlitwę powitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przypomniał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestniczącym w peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Msza św. roratnia z udziałem dużej grupy dzieci, które przyniosły ze sobą lampiony. Kazanie wygłosił ks. proboszcz, a ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. Stanisław Kaczmarek odmówił modlitwę-akt, w której powierzył wszystkie rodziny parafii opiece św. Józefa.

Następnego dnia do południa ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji osób chorych, starszych i samotnych, którym udzielił także sakramentu namaszczenia. Odmówił także modlitwę-akt, oddając pod opiekę wszystkich cierpiących św. Józefowi.

Po południu, w godzinie Miłosierdzia, wierni odmówili koronkę, a następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa. O godz. 15.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza na zakończenie czasu nawiedzenia parafii.

Przedstawiciele społeczności wiernych odczytali modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu, a duszpasterz zawierzył całą parafię opiece św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował ks. proboszczowi i parafianom za trud zorganizowania peregrynacji i uczestniczenie w uroczystościach.

Niech św. Józef wstawia się we wszystkich sprawach za ks. proboszczem Stanisławem Kaczmarkiem i wiernymi parafii św. Jana Chrzciciela pomnażając ich wiarę, nadzieje i miłość.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=113}

Mączniki – Bagrowo - 6-7.12.2015 r.

W niedzielę 6 grudnia 2015 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach. Ks. proboszcz Michał Lewandowski wraz z rzeszą wiernych oczekiwał na świętą ikonę przy bramie parafialnego cmentarza, aby procesyjnie przenieść świętą ikonę do kościoła. Jak zawsze w przywitaniu obrazu św. Józefa w kolejnej parafii w dekanacie średzkim uczestniczył ks. dziekan Janusz Śmigiel.

Po okadzeniu wizerunku św. Józefa ks. dziekan wygłosił fragment Ewangelii, ks. proboszcz odmówił modlitwę powitania, a ojciec kustosz odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 17.30 na modlitewne spotkanie ze św. Józefem zgromadziła się młodzież parafii, które prowadził ks. proboszcz.

Następnie do godz. 20.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych. Po niej rozpoczęło się spotkanie małżeństw z Przeczystym Oblubieńcem Maryi. Prowadził je ojciec kustosz. Małżonkowie odnowili swoje ślubowania. Pasterz parafii powierzył opiece św. Józefa wszystkie rodziny, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

W drugim dniu nawiedzenia o godz. 11.30 ojciec kustosz sprawował Mszę św. z udziałem chorych, samotnych i starszych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i udzielił wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz odczytał modlitwę-akt, w której oddał wszystkich cierpiących parafian opiece św. Józefa.

Po Mszy św. ks. proboszcz wraz z ojcem kustoszem przewieźli obraz św. Józefa do parafii pw. św. Katarzyny w Bagrowie, której także proboszczem jest ks. Michał Lewandowski.

O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza św., która sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie, a po nim małżonkowie odnowili swoje ślubowania. Po Eucharystii pasterz parafii oddał wszystkich jej wiernych opiece św. Józefa, odczytując specjalną modlitwę-akt.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Zgromadzeni wierni odśpiewali Te Deum. Ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. Józefa w peregrynującej ikonie w obydwu parafiach. Ojciec kustosz podziękował ks. proboszczowi i parafianom z Mącznik i Bagrowa za udział w uroczystościach nawiedzenia. Następnie strażacy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, wstawia się u Boga za księdzem proboszczem i wiernymi obydwu parafii.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=111}

{phocagal-lery view=categories|categoryid=112}

Środa Wlkp. - parafia św. Józefa - 5-6 grudnia 2015 r.

W sobotę 5 grudnia 2015 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej. Ks. proboszcz Jacek Stępczak, ubrany w kapę, oraz ks. wikariusz Marcin Cabaj, służba liturgiczna i licznie zgromadzony lud wierny przywitali przed świątynią peregrynujący wizerunek.

Następnie procesyjnie w asyście pocztów sztandarowych Wspólnot działających przy parafii, przedstawicieli różnych cechów rzemieślniczych wprowadzili go do kościoła.

Ks. proboszcz okadził świętą ikonę i odmówił modlitwę przywitania, a ks. diakon wygłosił fragment Ewangelii. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestniczącym w peregrynacji. Na zakończenie ceremonii powitania obrazu jedna z rodzin w parafii odczytała modlitwę dziękczynną za przybycie obrazu św. Józefa do tej Wspólnoty parafialnej.

O godz. 18.00 wierni odmówili różaniec fatimski, po którym rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. proboszcza. Podczas Eucharystii pasterz parafii odmówił modlitwę-akt, powierzając całą Wspólnotę wiernych św. Józefowi, a ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i zachęcił małżonków do wspólnej modlitwy w intencji moralnej odnowy polskich rodzin.

Po Mszy św. parafianie modlili się indywidualnie przy świętym wizerunku aż do godz. 21.00.

Czuwanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Następnego dnia w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 7.30 odmówiona została modlitwa-akt w intencji osób starszych, samotnych i cierpiących. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 odczytano modlitwę zawierzenia małżeństw św. Józefowi, a o 10.30 modlono się za dzieci i młodzież. Podczas Mszy św. w południe oddano w opiekę św. Józefa matki w stanie błogosławionym i rodziców oczekujących potomstwa.

O godz. 15.00 wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której odbyło się nabożeństwo do św. Józefa zakończone modlitwą zawierzenia całej parafii Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny.

O godz. 16.00 rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu. Wierni odśpiewali uroczyste Te Deum. Ks. proboszcz odmówił modlitwę pożegnania obrazu, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu czas nawiedzenia peregrynującego obrazu św. Józefa, ks. proboszczowi Jackowi Stępczakowi i ks. wikariuszowi Marcinowi Cabajowi za przygotowanie uroczystości związanych z pielgrzymką św. Józefa oraz wiernym za udział w modlitwach i nabożeństwach.

Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie, czuwa i ma w swojej opiece ks. proboszcza Jacka Stępczaka, ks. wikariusza Marcina Cabaja i wiernych parafii, której jest Patronem.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=110}

 

Murzynowo Kościelne - parafia św. Jana Chrziciciela - 4-5.12.2015

W piątek 4 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 obraz św. Józefa przyjęła parafia św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym. Lud wierny zgromadził się na dziedzińcu przed kościołem wraz ze swoim ks. proboszczem Radosławem Nowakiem ubranym w kapę, który przywitał świętą ikonę przywiezioną przez ojca kustosza Stanisława Plewę OCD i ks. dziekana dekanatu średzkiego Janusza Śmigla.

Następnie obraz został przeniesiony przez strażaków do świątyni, gdzie został okadzony przez ks. proboszcza. Z kolei ks. dziekan wygłosił fragment Ewangelii, a pasterz parafii odmówił modlitwę powitania. Ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 17.30 rozpoczęła się Msza św. roratnia z udziałem dzieci i młodzieży w intencji rodzin parafii. Sprawował ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Eucharystii wierni odmówili modlitwę różańcową w intencji osób samotnych i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

O godz. 21.00 miała miejsce indywidualna modlitwa parafian zakończona odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Następnego dnia rano ks. proboszcz udał się z Komunią św do chorych, którzy mieli okazję przyjąć także sakrament namaszczenia chorych.

Do godz. 14.45 trwała indywidualna modlitwa wiernych przy św. Józefie, którzy swoje spotkanie zakończyli wspólnie odmówioną Koronką do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt, w której powierzył wszystkie rodziny parafii opiece św Józefa.

O godz. 16.00 ks. proboszcz odprawił Eucharystię dla wiernych, którzy wcześniej nie mogli przybyć do kościoła. Po zakończeniu Najświętszej Ofiary pasterz parafii oddał lud wierny powierzony jego duchowej pieczy św. Józefowi, odmawiając specjalną modlitwę-akt.

Następnie rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Po odśpiewaniu przez zebranych parafian Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie, a ojciec kustosz podziękował wszystkim za obecność i modlitwę w czasie nawiedzenia parafii przez obraz św. Józefa.

Święty wizerunek został przeniesiony przez strażaków do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Patron Rodzin, ma w swojej opiece przewielebnego księdza proboszcza Radosława Nowaka i wiernych parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=109}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD