Puszczykowo - par. pw. Matki Boskiej Wniebowziętej - 24-25.01.2016

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa został przywieziony do parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

Ks. proboszcz Roman Poźniak oraz ks. dr hab. Jan Grzeszczak (wykładowca filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. kanonik Jan Maleta i wierni przywitali świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem. Wśród zgromadzonych znajdowała się Wspólnota Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, której dom zakonny znajduje się na terenie parafii.

Po przeniesieniu obrazu do kościoła ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżeńska odczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin opiece św. Józefa. Głębokie i poruszające kazanie wygłosił ks. Jan Grzeszczak, w którym przypomniał genezę i rozwój kultu św. Józefa w Kościele Powszechnym. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

Do godz. 21.00 wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie.

Następnego dnia w poniedziałek o godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Mszę św. z udziałem osób chorych, samotnych i starszych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem i ks. kanonikiem Janem Maletą udzielił wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odczytał modlitwę-akt zawierzenia osób chorych, samotnych i starszych św. Józefowi.

W południe do kościoła przyszły dzieci z rodzicami, z dziadkami, aby uczestniczyć w nabożeństwie ku czci św. Józefa prowadzonym przez ks. proboszcza, a zakończonym błogosławieństwem najmłodszych parafian.

W Godzinie Miłosierdzia Koronkę odmawiały wraz z wiernymi Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które przygotowały także rozważania o św. Józefie przeplatane pieśniami ku czci Świętego Oblubieńca Maryi. Jedna z Sióstr akompaniowała, grając na gitarze.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie czasu nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii. Sprawował ją ks. proboszcz wraz z ks. kanonikiem. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie oraz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą Wspólnotę wiernych św. Józefowi.

Po Mszy św. parafianie uczestniczyli w ceremonii pożegnania świętego wizerunku. Odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odczytał modlitwę pożegnania obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował kapłanom i wiernym za dobrze przeżyty czas peregrynacji w parafii. Następnie święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza potrzebne łaski ks. proboszczowi Romanowi Poźniakowi, Ks. Janowi Grzeszczakowi oraz ks. kanonikowi Janowi Malecie, a wiernych parafii we wszystkim wspomaga.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=120}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD