Luboń - par. św. Barbary - 25-26.01.2016

W poniedziałek 25 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa został przywieziony do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. Sanktuarium to znajduje się przy klasztorze Sióstr Służebniczek leżącym na terenie parafii św. Barbary. W drzwiach świątyni świętą ikonę przywitał ks. kanonik Bernard Cegła, proboszcz parafii św. Barbary oraz ojciec kapelan Sióstr Służebniczek Dariusz Galant ze Zgromadzenia Księży Oblatów, któremu towarzyszyły Siostry zakonne i rzesza wiernych.

Po przeniesieniu świętego wizerunku do Sanktuarium ks. kapelan okadził obraz św. Józefa i odmówił modlitwę przywitania. Przed rozpoczęciem Eucharystii Siostry Służebniczki wraz z Matką Generalną Rafałą Kisiel, ojcem kapelanem i wiernymi odmówiły różaniec z rozważaniami kolejnych tajemnic.

Po zakończeniu modlitwy rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez o. kapelana, który wygłosił okolicznościowe kazanie. W Eucharystii uczestniczyły małżeństwa proszące o potomstwo, rodziny, które straciły dziecko i matki oczekujące na rozwiązanie.

Po Mszy św. ojciec kapelan i ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD udzielali błogosławieństwa rodzinom oraz rozdawali pamiątkowe obrazki z modlitwą do św. Józefa.

Następnie Siostry Służebniczki poprowadziły modlitewne spotkanie ze św. Józefem, ubogacając je pięknym śpiewem pieśni.

Po zakończeniu tej części nawiedzenia rozpoczęło się całonocne modlitewne czuwanie Sióstr i wiernych przy świętej ikonie trwające do rana.

O godz. 8.30 do Sanktuarium przybył ks. kanonik Bernard Cegła, proboszcz parafii pw. św. Barbary. Towarzyszył mu ks. wikariusz Artur Michalak. Siostry Służebniczki procesjonalnie przeniosły obraz św. Józefa do kościoła parafialnego. Tam ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza oraz ks. wikariusza, podczas której ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

W dwie godziny później wierni uczestniczyli w Eucharystii w intencji chorych, samotnych i starszych. Odprawiał ją ojciec kapelan Sióstr Służebniczek i ojciec kustosz, który także skierował do zebranych słowo Boże o św. Józefie. Podczas Eucharystii wierni mieli okazję przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, a na zakończenie ojciec kustosz specjalną modlitwą-aktem powierzył wszystkich parafian niosących krzyż cierpienia opiece św. Józefa.

O godz. 15.00 wierni wraz z ks. proboszczem odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Józefa. Po nim rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. wikariusz i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię św. Józefowi.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum. Duszpasterz parafii odczytał modlitwę pożegnania, a ojciec kustosz podziękował Bogu za czas nawiedzenia, a kapłanom i wiernym za przygotowanie i uczestnictwo w uroczystościach peregrynacyjnych. Następnie parafianie przenieśli procesyjnie świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Patron Rodziny, oręduje za całą parafią pod wezwaniem św. Barbary, ks. proboszczem Bernardem Cegłą i księżmi wikariuszami Jackiem Zjawinem, Arturem Michalakiem oraz ojcem kapelanem Dariuszem Galantem i wyprasza im wszelkie potrzebne łaski.

Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Siostry Służebniczki i wspiera je w dążeniu do doskonałego życia zgodnego z charyzmatem swojego Założyciela.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=121}

 

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD