Luboń - par. pw. św. Jana Bosko - 27-28.01.2016

W środę 27 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Ks. prałat Roman Kubicki, proboszcz, a zarazem dziekan dekanatu lubońskiego, ubrany w kapę, jak również ks. profesor Jan Grzeszczak oraz ks. rodak Bartosz Federowicz i wierni przywitali świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem.

Po wniesieniu świętego wizerunku do świątyni duszpasterz parafii okadził obraz św. Józefa, ks. rodak wygłosił fragment Ewangelii, a ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania obrazu św. Józefa, zaś ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. profesora, który wygłosił kazanie o św. Józefie. Koncelebransami byli ks. proboszcz i ks. rodak. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana para małżeńska przeczytała modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz sprawował posługę w konfesjonale.

O godz. 20.00 w kościele na modlitewnym czuwaniu przy świętej ikonie zgromadziła się młodzież, która prowadziła rozważania dotyczące świętości rodziny, przeplatając je pieśniami religijnymi.

Pierwszy dzień peregrynacji w parafii zakończył się Apelem Jasnogórskim odśpiewanym przez wiernych.

Następnego dnia, przed południem ojciec kustosz odprawił Eucharystię w intencji wszystkich cierpiących, starszych i samotnych w parafii. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ks. proboszczem udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. troje parafian odczytało modlitwę-akt zawierzenia wiernych niosących krzyż cierpienia, wieku, samotności św. Józefowi.

O godz. 15.00 ks. proboszcz wraz z wiernymi odmówił Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Do godz. 16.30 trwała modlitwa indywidualna parafian przy świętej ikonie, a po niej rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który także skierował do wiernych słowo Boże. Po Komunii św. duszpasterz parafii zawierzył w specjalnej modlitwie-akcie całą parafię opiece św. Józefa.

Po zakończonej Eucharystii Ks. proboszcz, ubrany w kapę, rozpoczął ceremonię pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, dwoje parafian odmówiło modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę peregrynacji, a kapłanom i ludowi Bożemu za przykład gorliwości i wiary.

Niech św. Józef, Przepotężny nasz Patron w niebie, ma w swojej opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski Czcigodnemu księdzu proboszczowi Romanowi Kubickiemu, kapłanowi oddanemu bez reszty służbie Bogu i ludziom, człowiekowi wielkiej pokory i pobożności, serdeczności i otwartości na potrzeby bliźniego.

Niech Bóg błogosławi przez wstawiennictwo Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ks. profesorowi Janowi Grzeszczakowi, gorliwemu kaznodziei, ks. wikariuszowi Jarosławowi Żurawskiemu, ks. rodakowi Bartoszowi Federowiczowi oraz wiernym parafii św. Jana Bosko w Luboniu.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=123}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD