Puszczykowo - par. pw. św. Józefa - 30-31.01.2016

W sobotę 30 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Józefa w Puszczykowie, którą prowadzą ojcowie duchacze. O. proboszcz Marek Smyk CSSp, ubrany w kapę, wraz ze Wspólnotą ojców i braci kleryków oraz rzeszą wiernych przywitali świętą ikonę przed kościołem.

Następnie ojciec proboszcz ucałował wizerunek św. Józefa, a po przeniesieniu do świątyni okadził go. Fragment Ewangelii wygłosił ojciec Władysław Budziak CSSp, a ojciec proboszcz odmówił modlitwę przywitania obrazu. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał zebranym wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., którą sprawowało trzech kapłanów: ojciec proboszcz jako główny celebrans, a ojciec Władysław Budziak CSSp i ojciec Andrzej Guzik CSSp jako koncelebransi. Ojciec Władysław wygłosił okolicznościowe kazanie. W liturgię Eucharystyczną włączyli się klerycy Łukasz Krawczyk i Mikołaj Kurek CSSp.

Na zakończenie Mszy św. wybrani małżonkowie odczytali modlitwę-akt, zawierzając wszystkie rodziny parafii opiece św. Józefa.

Następnego dnia w niedzielę wierni uczestniczyli w Mszach św., po których odmawiana była modlitwa-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi.

O godz. 16.30 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa, które prowadził ojciec proboszcz. Bezpośrednio po nim miała miejsce ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Po odśpiewaniu przez wiernych Te Deum jedna z rodzin odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie świętej ikony, a ojciec proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia całej parafii opiece św. Józefa.

Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji, a ojcom duchaczom i wiernym za przygotowanie i uczestniczenie w uroczystościach peregrynacyjnych. Następnie obraz św. Józefa został przeniesiony przez parafian do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, Opiekun Kościoła świętego, wyprasza potrzebne łaski ojcu proboszczowi Markowi Smykowi i całej Wspólnocie ojców duchaczy, aby prowadzeni przez Ducha Świętego pracowali dla Bożej chwały i dobra powierzonego im ludu, a wiernym parafii pw. św. Józefa w Puszczykowie wszelkie potrzebne łaski.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=126}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD