Mosina - par. pw. św. Mikołaja - 31.01 - 01.02.2016

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie. Ks. kanonik Edward Majka, proboszcz parafii, ks. Marek Marcinkowski i ks. Michał Kłos TChr – kapłani pochodzący z tej parafii, ks. Ryszard Bucholc TChr, ks. diakon Patryk Nachaczewski oraz rzesza wiernych powitała świętą ikonę na dziedzińcu przed kościołem. Ks. proboszcz, ubrany w ornat ucałował święty wizerunek, który po przeniesieniu do świątyni okadził.

Ks. diakon przeczytał fragment Ewangelii, ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, którą sprawował ks. proboszcz Edward Majka oraz księża Marek Marcinkowski, Michał Kłos TChr i Ks. Ryszard Bucholc TChr. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk, oficjał Sądu Metropolitalnego. Liturgię Eucharystyczną ubogacał piękny śpiew pieśni w wykonaniu scholi i chóru parafialnego. Ojciec kustosz sprawował posługę konfesjonału.

Po Komunii św. wybrana para małżonków odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii aż do godz. 21.00 trwała indywidualna modlitwa przy świętej ikonie matek i ojców, członków Róż różańcowych, Milicji Niepokalanej, szafarzy i wiernych.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego wszyscy zebrani odśpiewali pieśń maryjną.

W poniedziałek 1 lutego o godz. 6.30 wierni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, po których ks. wikariusz Łukasz Ruciński odprawił Msz ę św. wotywną o św. Józefie.

O godz. 8.00 zgromadzeni parafianie śpiewali pieśni ku czci św. Józefa, oczekując na kolejną Mszę św., którą sprawował ks. proboszcz.

Po Eucharystii parafianie mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy świętej ikonie.

O godz. 10.30 do kościoła przybyli chorzy, samotni i starsi, którzy oczekując na Eucharystię śpiewem Godzinek ku czci św. Józefa przygotowywali się do uczestnictwa we Mszy św.

Pół godziny później rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. Ryszarda Bucholca TChr i ojca kustosza Stanisława Plewę OCD, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas Eucharystii wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Ojciec kustosz odczytał również modlitwę-akt zawierzenia wszystkich osób cierpiących w parafii św. Józefowi.

Do godz. 15.00 wierni gromadzili się na indywidualnej modlitwie przy świętej ikonie.

W godzinie Miłosierdzia Bożego parafianie pod przewodnictwem członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych odmówili Koronkę, a następnie prowadzili modlitwy przeplatane rozważaniami i pieśniami do św. Józefa.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, a koncelebransami byli ks. wikariusz i ks. Ryszard Bucholc TChr. Przy ołtarzu posługiwał ks. diakon.

W Eucharystii dużą grupę stanowili zaproszeni rzemieślnicy mieszkający na terenie parafii. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. wikariusz. Po Komunii św. ks. proboszcz powierzył całą parafię opiece św. Józefa, odczytując specjalną modlitwę-akt.

Na zakończenie Eucharystii wierni odśpiewali Te Deum, po czym wybrani parafianie odmówili modlitwę pożegnania obrazu. Duszpasterz parafii serdecznie podziękował ojcu kustoszowi i wiernym za udział w peregrynacji. Ojciec kustosz skierował słowa wdzięczności ku Bogu, duchowieństwu i wiernym.

Po zakończeniu Mszy św. wierni mieli możliwość kolejny raz uczcić św. Józefa śpiewem Godzinek.

O godz. 17.50 święta ikona została przeniesiona do samochodu-kaplicy i przewieziona do parafii w Krośnie.

Warto wspomnieć o niezwykłym staraniu ks. proboszcza Edwarda Majki, który zaprosił do parafii na dwie poprzedzające peregrynację niedziele księży kaznodziei, którzy kazaniami głoszonymi na wszystkich Mszach św. duchowo przygotowali wiernych do godnego przeżycia nawiedzenia obrazu św. Józefa w swojej parafii. Ks. proboszcz poprosił wiernych, aby przystroili ulice przejazdu samochodu-kaplicy, wyrażając tym samym radość oczekiwania na przybycie św. Józefa w peregrynującym obrazie.

Niech św. Józef hojnie wynagrodzi Czcigodnemu ks. kanonikowi Edwardowi Majce za świadectwo głębokiej wiary i pobożności, które daje powierzonemu sobie ludowi Bożemu. Niech oręduje u Boga we wszystkich sprawach ks. wikariusza i księży chrystusowców oraz ks. diakona. Niech wspomaga w codziennych trudach wiernych w parafii św. Mikołaja w Mosinie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=127}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD