Krosno - par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej - 1-2.02.2016

W poniedziałek 1lutego 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Ks. proboszcz Paweł Kujawa, ubrany w kapę, wraz z wiernymi przywitał świętą ikonę przed drzwiami kościoła. Ucałował święty wizerunek i wprowadził go do świątyni. Następnie okadził obraz i wygłosił fragment Ewangelii. Odmówił także modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę w konfesjonale. Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby. Po zakończeniu Mszy św. wierni indywidualnie modlili się przy świętej ikonie, a następnie o godz. 21.00 odśpiewali Apel Jasnogórski.

We wtorek 2 lutego o godz. 9.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji chorych, starszych i samotnych, podczas której wygłosił kazanie o św. Józefie. Po Komunii św. celebrans odczytał modlitwę-akt zawierzenia wszystkich osób cierpiących w parafii opiece św. Józefa.

Po Mszy św. aż do godz. 15.00 trwało modlitewne czuwanie wiernych przy świętej ikonie.

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. proboszcz wierni uczestniczyli w wieczornej Mszy św., która sprawował pasterz parafii. Licznie przybyły na nią dzieci ze swymi rodzicami. Nastrój święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) podkreślały zapalone świece rozpraszające mrok zimowego wieczoru. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz, który także odczytał modlitwę-akt zawierzenia całej parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Wybrana para małżeńska przeczytała specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną peregrynującego wizerunku. Podziękował ojcu kustoszowi i parafianom. Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Bogu za łaskę nawiedzenia obrazu św. Józefa w parafii, a ks. proboszczowi i wspólnocie wiernych za udział w uroczystościach peregrynacyjnych.

Obraz św. Józefa został przeniesiony do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef otacza swoją przemożną opieką Przewielebnego księdza proboszcza Pawła Kujawę oraz wiernych parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=128}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD