Zimnowoda - parafia pw. Świętej Trójcy - 1-2.10.2016

W sobotę 1 października 2016 r. o godz. 19.00 obraz św. Józefa rozpoczął peregrynację w dekanacie boreckim. Pierwszą Wspólnotą wiernych, która przyjęła święty wizerunek, była parafia pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie, której proboszczem jest ks. Dariusz Walkowiak.

 • DSC_0732
 • DSC_0732
  DSC_0732
 • DSC_0805
 • DSC_0805
  DSC_0805
 • DSC_0737
 • DSC_0737
  DSC_0737

  Pasterz parafii ubrany w kapę oraz rzesza wiernych zgromadzonych przed świątynią przywitali świętą ikonę. Ks. proboszcz ucałował obraz św. Józefa, a grupa złożona z ministrantów, którzy założyli już własne rodziny, wprowadziła go do kościoła.

 • DSC_0694
 • DSC_0694
  DSC_0694
 • DSC_0695
 • DSC_0695
  DSC_0695

  Następnie ks. proboszcz okadził święty wizerunek, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii i odczytał modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0700
 • DSC_0700
  DSC_0700
 • DSC_0706
 • DSC_0706
  DSC_0706

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz, a koncelebransem był ojciec kustosz. Pasterz parafii wygłosił słowo Boże o św. Józefie.

 • DSC_0710
 • DSC_0710
  DSC_0710
 • DSC_0716
 • DSC_0716
  DSC_0716

  Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a wybrana rodzina odczytała formułę przysięgi małżeńskiej oraz modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin parafii św. Józefowi. Ojciec kustosz wręczył wszystkim wiernym obrazki ze św. Józefem i modlitwa za rodziny.

 • DSC_0719
 • DSC_0719
  DSC_0719
 • DSC_0721
 • DSC_0721
  DSC_0721
 • DSC_0722
 • DSC_0722
  DSC_0722

  Następnego dnia w niedzielę przed pierwszą Mszą św. wierni odmówili różaniec, a o godz. 8.30 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza. Główny celebrans wygłosił okolicznościowe kazanie, a zgromadzone na Uczcie Eucharystycznej rodziny odnowiły przysięgę małżeńską. Duszpasterz parafii zawierzył je w specjalnej modlitwie-akcie św. Józefowi. Podobnie jak poprzedniego dnia wszyscy zgromadzeni otrzymali obrazki ze Świętym Patriarchą z Nazaretu i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0736
 • DSC_0736
  DSC_0736
 • DSC_0743
 • DSC_0743
  DSC_0743
 • DSC_0747
 • DSC_0747
  DSC_0747
 • DSC_0741
 • DSC_0741
  DSC_0741

  Podobna ceremonia miała miejsce na Mszy św. o godz. 11.00. Po jej zakończeniu ks. proboszcz i wszyscy uczestnicy Eucharystii udali się procesyjnie na pobliski cmentarz parafialny, aby modlić się za swoich bliskich zmarłych. W procesji obraz św. Józefa niosły grupy mężczyzn z poszczególnych wiosek należących do parafii: Celestynowa, Głoginina, Góreczek, Maksymilianowa, Walerianowa i Zimnowody.

 • DSC_0760
 • DSC_0760
  DSC_0760
 • DSC_0762
 • DSC_0762
  DSC_0762
 • DSC_0764
 • DSC_0764
  DSC_0764
 • DSC_0779
 • DSC_0779
  DSC_0779
 • DSC_0782
 • DSC_0782
  DSC_0782

  Od godz. 13.30 do 16.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych z okolicznych wsi leżących na terenie parafii. Po jej zakończeniu ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa. Następnie rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz wygłosił słowo Boże i zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału, a po zakończeniu Eucharystii osoby, które nie posiadały jeszcze obrazków z modlitwą do św. Józefa za rodziny, mogły je otrzymać.

 • DSC_0809
 • DSC_0809
  DSC_0809
 • DSC_0755
 • DSC_0755
  DSC_0755
 • DSC_0757
 • DSC_0757
  DSC_0757

  Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie i okadził święty wizerunek. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za uczestnictwo i modlitwę.

 • DSC_0812
 • DSC_0812
  DSC_0812
 • DSC_0821
 • DSC_0821
  DSC_0821

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania ks. proboszcz okadził obraz, a grupa mężczyzn wraz z wiernymi pod przewodnictwem swojego duszpasterza przeniosła go do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0816
 • DSC_0816
  DSC_0816
 • DSC_0824
 • DSC_0824
  DSC_0824
 • DSC_0829
 • DSC_0829
  DSC_0829
 • DSC_0832
 • DSC_0832
  DSC_0832

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Dariusza Walkowiaka i za tak ofiarną pracę kapłańską wyprasza u Boga potrzebne łaski dla niego i parafian powierzonych jego duszpasterskiej trosce.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD