Poniec - parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 7-8.03.2017

We wtorek 7 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu.

 • DSC_0162
 • DSC_0162
  DSC_0162

   Przywitali i ucałowali go przed kościołem: pasterz parafii ks. proboszcz Krzysztof Szymendera, który jednocześnie piastuje urząd dziekana dekanatu krobskiego, ks. wikariusz Robert Łopatka oraz ks. Leszek Firlej, którzy wraz ze służbą liturgiczną i zgromadzonymi wiernymi trzymającymi w rękach zapalone lampiony uroczyście wprowadzili świętą ikonę do świątyni.
 • DSC_0163
 • DSC_0163
  DSC_0163
 • DSC_0176
 • DSC_0176
  DSC_0176
 • DSC_0178
 • DSC_0178
  DSC_0178

   Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0169
 • DSC_0169
  DSC_0169
 • DSC_0180
 • DSC_0180
  DSC_0180
 • DSC_0196
 • DSC_0196
  DSC_0196

   O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz wraz z ks. wikariuszem. Pasterz parafii wygłosił do wiernych okolicznościowe kazanie.
 • DSC_0201
 • DSC_0201
  DSC_0201
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198

   Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi.
 • DSC_0206
 • DSC_0206
  DSC_0206
 • DSC_0208
 • DSC_0208
  DSC_0208
 • DSC_0210
 • DSC_0210
  DSC_0210
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

   Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie przygotowane i prowadzone przez ks. wikariusza.
 • DSC_0224
 • DSC_0224
  DSC_0224

   Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od indywidualnej modlitwy parafian, którzy przybywali do świątyni już od godzin rannych.
   O godz. 11.00 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ojcem kustoszem udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.
 • DSC_0228
 • DSC_0228
  DSC_0228
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232
 • DSC_0238
 • DSC_0238
  DSC_0238
 • DSC_0235
 • DSC_0235
  DSC_0235

   Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.
   Następnie czciciele Miłosierdzia Bożego odmówili Koronkę i uczestniczyli w nabożeństwie odprawionym przez ks. proboszcza ku czci św. Józefa.
   O godz. 15.30 rozpoczęło się nabożeństwo prowadzone przez Wspólnotę Kościoła Domowego w intencji rodzin i małżeństw w parafii.
 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248

   Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu rozpoczęła się o godz. 16.30. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie ku czci św. Józefa, a po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.
 • DSC_0263
 • DSC_0263
  DSC_0263
 • DSC_1134
 • DSC_1134
  DSC_1134

   Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, księdzu proboszczowi i pozostałym kapłanom za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.
 • DSC_0261
 • DSC_0261
  DSC_0261
 • DSC_0255
 • DSC_0255
  DSC_0255
 • DSC_0253
 • DSC_0253
  DSC_0253

   Następnie kapłani i wierni przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0270
 • DSC_0270
  DSC_0270
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271
 • DSC_0274
 • DSC_0274
  DSC_0274

   Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Krzysztofa Szymenderę, ks. wikariusza Roberta Łopatkę i ks. Leszka Firleja i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu.
 • DSC_0275
 • DSC_0275
  DSC_0275
 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD