Bucz i Popowo - parafia pw. św. Barbary - 2-3.12.2016

W piątek 2 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Barbary w Buczu.

Ks. proboszcz Mariusz Ziemek, wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku przez pasterza parafii wierni wprowadzili go do świątyni.

 • DSC_0376
 • DSC_0376
  DSC_0376

  Podczas ceremonii przywitania obrazu św. Józefa w kościele najpierw ks. proboszcz okadził go, a następnie wygłosił fragment Ewangelii i odmówił odpowiednią modlitwę. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0377
 • DSC_0377
  DSC_0377
 • DSC_0385
 • DSC_0385
  DSC_0385
 • DSC_0391
 • DSC_0391
  DSC_0391

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościową homilię, a po niej małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. jedna z par małżeńskich w specjalnej modlitwie-akcie zawierzyła wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem oraz modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0405
 • DSC_0405
  DSC_0405
 • DSC_0402
 • DSC_0402
  DSC_0402
 • DSC_0406
 • DSC_0406
  DSC_0406
 • DSC_0412
 • DSC_0412
  DSC_0412

  Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęła się w kościele projekcja filmu „Józef z Nazaretu”, który przybliżył wiernym postać Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

 • DSC_0414
 • DSC_0414
  DSC_0414

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Celebrans wygłosił słowo Boże, a po nim wraz z ks. proboszczem udzielał wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.

 • DSC_0417
 • DSC_0417
  DSC_0417

  Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem św. Józefa, Patrona Rodzin.

  O godz. 14.00 rozpoczęło się spotkanie modlitewne dzieci i młodzieży przy świętej ikonie. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła schola parafialna, która wykonywała piękne utwory muzyczne przy wspaniałym akompaniamencie gitar i śpiewie jednej z rodzin w parafii.

 • DSC_0420
 • DSC_0420
  DSC_0420
 • DSC_0423
 • DSC_0423
  DSC_0423
 • DSC_0428
 • DSC_0428
  DSC_0428
 • DSC_0437
 • DSC_0437
  DSC_0437

  W godzinie Miłosierdzia Bożego duszpasterz parafii odmówił z wiernymi Koronkę, a po niej rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa, który miał być przewieziony do kościoła filialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Popowie Starym. Pasterz parafii zawierzył całą społeczność wiernych opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za święty czas nawiedzenia, ks. proboszczowi za tak piękne przygotowanie peregrynacji, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy.

 • DSC_0440
 • DSC_0440
  DSC_0440
 • DSC_0445
 • DSC_0445
  DSC_0445
 • DSC_0451
 • DSC_0451
  DSC_0451

  O godz. 15.30 święty wizerunek przybył do kościoła filialnego w Popowie Starym.

 • DSC_0468
 • DSC_0468
  DSC_0468
 • DSC_0456
 • DSC_0456
  DSC_0456

  Tam również ks. proboszcz ubrany w kapę ucałował świętą ikonę i wraz z grupą ministrantów i wiernych wprowadził obraz św. Józefa do świątyni.

 • DSC_0458
 • DSC_0458
  DSC_0458
 • DSC_0464
 • DSC_0464
  DSC_0464

  Wygłosił fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania obrazu, a ojciec kustosz odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkich uczestników peregrynacji.

 • DSC_0459
 • DSC_0459
  DSC_0459

  Po przywitaniu wierni trwali na modlitwie oczekując na rozpoczęcie Eucharystii.

  O godz. 16.30 ks. proboszcz sprawował Mszę św. w intencji wszystkich rodzin w parafii, wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył wszystkie małżeństwa opiece św. Józefa.

 • DSC_0469
 • DSC_0469
  DSC_0469
 • DSC_0473
 • DSC_0473
  DSC_0473
 • DSC_0474
 • DSC_0474
  DSC_0474

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie oddał św. Józefowi całą parafię, a jedna z rodzin odczytała modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za uczestnictwo i modlitwę. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0480
 • DSC_0480
  DSC_0480
 • DSC_0484
 • DSC_0484
  DSC_0484

  Następnie lektorzy przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.

 • DSC_0487
 • DSC_0487
  DSC_0487

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Mariuszowi Ziemkowi i całej Wspólnocie wiernych z parafii pw. św. Barbary w Buczu.

  Wilkowo Polskie - parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej - 1-2.12.2016

  W czwartek 1 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim.

 • DSC_0328
 • DSC_0328
  DSC_0328

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. proboszcz Marek Smólski, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą strażaków uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni z licznie zgromadzonymi w niej wiernymi.

 • DSC_0273
 • DSC_0273
  DSC_0273
 • DSC_0275
 • DSC_0275
  DSC_0275
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0266
 • DSC_0266
  DSC_0266
 • DSC_0268
 • DSC_0268
  DSC_0268

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

 • DSC_0312
 • DSC_0312
  DSC_0312

  Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. jedna z par małżeńskich odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0300
 • DSC_0300
  DSC_0300
 • DSC_0308
 • DSC_0308
  DSC_0308
 • DSC_0320
 • DSC_0320
  DSC_0320
 • DSC_0323
 • DSC_0323
  DSC_0323

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie.

  O godz. 21.00 na zakończenie pierwszego dnia nawiedzenia wierni odmówili litanię do św. Józefa i odśpiewali Apel Jasnogórski.

  Następnego dnia o godz. 9.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z duszpasterzem parafii udzielili sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.

 • DSC_0329
 • DSC_0329
  DSC_0329
 • DSC_0332
 • DSC_0332
  DSC_0332

  O godz. 11.00 do świątyni przybyły dzieci ze szkoły podstawowej wraz z częścią grona pedagogicznego. Ks. proboszcz opowiedział najmłodszym parafianom o życiu Najświętszej Rodziny, zwłaszcza o św. Józefie, jego pracy w Nazarecie.

 • DSC_0340
 • DSC_0340
  DSC_0340
 • DSC_0346
 • DSC_0346
  DSC_0346
 • DSC_0348
 • DSC_0348
  DSC_0348

  Do godz. 16.30 trwała indywidualna modlitwa wiernych, po której rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza.

  Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.

 • DSC_0354
 • DSC_0354
  DSC_0354
 • DSC_0363
 • DSC_0363
  DSC_0363

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

 • DSC_0364
 • DSC_0364
  DSC_0364
 • DSC_0369
 • DSC_0369
  DSC_0369

  Następnie strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

 • DSC_0372
 • DSC_0372
  DSC_0372
 • DSC_0373
 • DSC_0373
  DSC_0373

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Marka Smólskiego i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim.

  Stary Białcz - parafii pw. Wszystkich Świętych - 30.11-1.12.2016

  W środę 30 listopada 2016 r. obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu. Ks. proboszcz Jarosław Olejniczak przywitał przed kościołem święty wizerunek, ucałował go, okadził, a radni parafialni przenieśli świętą ikonę do kościoła.

 • DSC_0148
 • DSC_0148
  DSC_0148
 • DSC_0152
 • DSC_0152
  DSC_0152
 • DSC_0157
 • DSC_0157
  DSC_0157

  Duszpasterz parafii ponownie okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał wszystkim zgromadzonym list papieża Franciszka, który błogosławi uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0165
 • DSC_0165
  DSC_0165
 • DSC_0175
 • DSC_0175
  DSC_0175
 • DSC_0181
 • DSC_0181
  DSC_0181
 • DSC_0186
 • DSC_0186
  DSC_0186

  Następnie rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz. Wygłosił on okolicznościowe kazanie, po którym rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

 • DSC_0208
 • DSC_0208
  DSC_0208
 • DSC_0187
 • DSC_0187
  DSC_0187
 • DSC_0188
 • DSC_0188
  DSC_0188

  Po Komunii św. celebrans zawierzył rodziny opiece św. Józefa, odmawiając specjalną modlitwę-akt. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału. Objaśnił również wiernym ideę peregrynacji i wraz z ks. proboszczem rozdał zebranym pamiątkowe obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0195
 • DSC_0195
  DSC_0195
 • DSC_0214
 • DSC_0214
  DSC_0214
 • DSC_0201
 • DSC_0201
  DSC_0201

  Następnego dnia o godz. 10.00 zgromadziły się na Eucharystię osoby starsze, samotne i cierpiące. Mszę św. sprawował ojciec kustosz, który wygłosił do wiernych słowo Boże, a po nim udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie celebracji zawierzył wszystkich niosących swój krzyż św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0223
 • DSC_0223
  DSC_0223
 • DSC_0224
 • DSC_0224
  DSC_0224
 • DSC_0225
 • DSC_0225
  DSC_0225
 • DSC_0226
 • DSC_0226
  DSC_0226

  Po Mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich obecnych na kawę, herbatę i ciasto do parafialnej sali spotkań.

 • DSC_0231
 • DSC_0231
  DSC_0231
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232

  Do godz. 16.30 trwała indywidualna modlitwa wiernych przy obrazie św. Józefa. Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa modląc się szczególnie za rodziny zagrożone rozbiciem lub przeżywające trudności.

 • DSC_0185
 • DSC_0185
  DSC_0185

  O godz. 16.45 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza kończąca nawiedzenie świętej ikony. Pasterz parafii wygłosił słowo Boże i zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

 • DSC_0235
 • DSC_0235
  DSC_0235

  Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, księdzu proboszczowi za przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, a wiernym za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary. Następnie radni parafialni przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy, który udał się do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim.

 • DSC_0246
 • DSC_0246
  DSC_0246
 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248
 • DSC_0254
 • DSC_0254
  DSC_0254
 • DSC_0256
 • DSC_0256
  DSC_0256

  Niech św. Józef modli się w niebie we wszystkich intencjach ks. proboszcza Jarosława Olejniczaka i wiernych parafii pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu.

  Czacz - parafia pw. św. Michała Archanioła - 29-30.11.2016

  We wtorek 29 listopada 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Michała Archanioła w Czaczu.

 • DSC_6450
 • DSC_6450
  DSC_6450

  Przywitał i ucałował go przed kościołem pasterz parafii ks. kanonik Piotr Markiewicz, który wraz ze zgromadzonymi wiernymi i asystą strażaków uroczyście wprowadził świętą ikonę do świątyni.

 • DSC_0099
 • DSC_0099
  DSC_0099
 • DSC_0100
 • DSC_0100
  DSC_0100

  Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0103
 • DSC_0103
  DSC_0103

  O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.

 • DSC_0111
 • DSC_0111
  DSC_0111

  Następnie obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. jedna z par małżonków odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa oraz każdemu z obecnych ofiarował pamiątkowe obrazki z modlitwą w intencji rodzin przez wstawiennictwo św. Józefa.

 • DSC_0109
 • DSC_0109
  DSC_0109
 • DSC_0114
 • DSC_0114
  DSC_0114
 • DSC_0119
 • DSC_0119
  DSC_0119
 • DSC_6425
 • DSC_6425
  DSC_6425

  Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie.

  O godz. 21.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Na zakończenie pierwszego dnia nawiedzenia wierni odmówili litanię do św. Józefa i odśpiewali Apel Jasnogórski.

  Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od śpiewu Godzinek ku czci św. Józefa.

  O godz. 10.00 ojciec kustosz sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim wraz z duszpasterzem parafii udzielali sakramentu namaszczenia chorych.

 • DSC_6428
 • DSC_6428
  DSC_6428
 • DSC_6427
 • DSC_6427
  DSC_6427
 • DSC_6429
 • DSC_6429
  DSC_6429
 • DSC_6432
 • DSC_6432
  DSC_6432

  Po Komunii św. cztery wybrane osoby odmówiły modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.

 • DSC_6438
 • DSC_6438
  DSC_6438
 • DSC_6439
 • DSC_6439
  DSC_6439
 • DSC_6440
 • DSC_6440
  DSC_6440
 • DSC_6441
 • DSC_6441
  DSC_6441

  Do godz. 16.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.

  Następnie ks. proboszcz odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa.

 • DSC_6447
 • DSC_6447
  DSC_6447

  O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie nawiedzenia obrazu św. Józefa, którą sprawował ks. proboszcz. Pasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po Komunii św. zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.

 • DSC_6448
 • DSC_6448
  DSC_6448
 • DSC_6455
 • DSC_6455
  DSC_6455
 • DSC_6451
 • DSC_6451
  DSC_6451
 • DSC_6452
 • DSC_6452
  DSC_6452

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, a księdzu proboszczowi za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.

  Następnie strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy, który został przewieziony do parafii pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu.

 • DSC_6456
 • DSC_6456
  DSC_6456
 • DSC_6457
 • DSC_6457
  DSC_6457

  Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Piotra Markiewicza i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. św. Michała Archanioła w Czaczu.

  Śmigiel - parafia pw. NMP Wniebowziętej - 28-29.11.2016

  W poniedziałek 28 listopada 2016 r. o godz. 17.20 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śmiglu.

  Ks. kanonik Krzysztof Mizerski, proboszcz tamtejszej Wspólnoty parafialnej, a zarazem dziekan dekanatu śmigielskiego oraz ks. wikariusz Bartłomiej Cylka, wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku przez kapłanów służba liturgiczna wprowadziła go do świątyni.

 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038

  Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0053
 • DSC_0053
  DSC_0053

  Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św. roratnia, którą sprawował ks. wikariusz, a ks. proboszcz był koncelebransem. Wygłosił on okolicznościową homilię. Po Komunii św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi. Ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału oraz przybliżył wiernym ideę peregrynacji, rozdał obecnym obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

 • DSC_0042
 • DSC_0042
  DSC_0042
 • DSC_0046
 • DSC_0046
  DSC_0046
 • DSC_0048
 • DSC_0048
  DSC_0048

  O godz. 18.00 rozpoczęła się Eucharystia, która zgromadziła przede wszystkim małżeństwa. Sprawował ją ks. proboszcz który również wygłosił słowo Boże. Po nim małżonkowie obecni na Eucharystii odnowili swoje przyrzeczenia, a jedna z par odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

 • DSC_0062
 • DSC_0062
  DSC_0062
 • DSC_0066
 • DSC_0066
  DSC_0066
 • DSC_0068
 • DSC_0068
  DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0069
  DSC_0069

  Przed godziną Apelu Jasnogórskiego w kościele zgromadziła się młodzież parafii aby modlić się za wstawiennictwem św. Józefa o pomoc i opiekę Bożą nad ich rodzinami równocześnie zawierzając swoje życie i plany na przyszłość Bogu przez orędownictwo Głowy Najświętszej Rodziny.

  O godz. 21.00 wierni uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i nabożeństwie do św. Józefa sprawowanym przez pasterza parafii.

  Następnego dnia o godz. 10.30 parafianie zgromadzeni w świątyni odśpiewali Godzinki ku czci św. Józefa, a następnie rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza w intencji chorych, samotnych i cierpiących. Po wygłoszonym słowie Bożym przez ojca kustosza kapłani udzielali sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz odmówił specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich obarczonych krzyżem cierpienia św. Józefowi.

 • DSC_0075
 • DSC_0075
  DSC_0075
 • DSC_0076
 • DSC_0076
  DSC_0076
 • DSC_0080
 • DSC_0080
  DSC_0080

  Do godz. 16.30 trwała indywidualna modlitwa wiernych przed świetym wizerunkiem, po czym odmówiono różaniec i rozpoczęła się Msza św. roratnia. Sprawował ją ks. proboszcz razem z ks. wikariuszem, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże. Na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie ks. proboszcz zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.

 • DSC_0097
 • DSC_0097
  DSC_0097
 • DSC_0084
 • DSC_0084
  DSC_0084
 • DSC_0086
 • DSC_0086
  DSC_0086

  Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi i ks. wikariuszowi za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary. Wszyscy obecni otrzymali obrazki ze św. Józefem i modlitwą za rodziny.

  Następnie wierni przenieśli obraz św. Józefa do samochodu -kaplicy. Ks. proboszcz i licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. św. Michała Archanioła w Czaczu.

  Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Krzysztofowi Mizerskiemu, ks. wikariuszowi Bartłomiejowi Cylce i całej Wspólnocie wiernych z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD