Pępowo - parafia pw. św. Jadwigi - 8-9.03.2017

W środę 8 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa nawiedził parafię pw. św. Jadwigi w Pępowie.

 • DSC_0274
 • DSC_0274
  DSC_0274
 • DSC_0275
 • DSC_0275
  DSC_0275
 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

   Ks. proboszcz Kazimierz Małek, ks. wikariusz Jędrzej Jaworski oraz ks. kanonik Henryk Szwarc, były proboszcz tej parafii, wraz z ludem Bożym przywitali świętą ikonę przed kościołem, a po ucałowaniu świętego wizerunku strażacy wprowadzili go do świątyni.
 • DSC_0278
 • DSC_0278
  DSC_0278

   Po okadzeniu obrazu św. Józefa ks. proboszcz wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0285
 • DSC_0285
  DSC_0285
 • DSC_0294
 • DSC_0294
  DSC_0294
 • DSC_0289
 • DSC_0289
  DSC_0289
 • DSC_0290
 • DSC_0290
  DSC_0290

   Po przywitaniu św. Józefa w jego wizerunku rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. proboszcz, a ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim małżeństwa obecne na Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św. pasterz parafii zawierzył wszystkie rodziny św. Józefowi.
 • DSC_0296
 • DSC_0296
  DSC_0296
 • DSC_0300
 • DSC_0300
  DSC_0300
 • DSC_0312
 • DSC_0312
  DSC_0312

   Następnego dnia o godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. kanonika Henryka Szwarca w intencji chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. kanonik po Komunii św. odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich osób cierpiących w parafii.
 • DSC_0332
 • DSC_0332
  DSC_0332
 • DSC_0334
 • DSC_0334
  DSC_0334
 • DSC_0336
 • DSC_0336
  DSC_0336

   Po zakończeniu Eucharystii wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świetym wizerunkiem Patrona Rodzin.
   O godz. 16.30 ojciec kustosz sprawował Mszę św. w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, która uczestniczyła we Mszy św. Wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie Eucharystii w specjalnej modlitwie-akcie ks. proboszcz zawierzył całą parafię opiece św. Józefa.
 • DSC_0336
 • DSC_0336
  DSC_0336
 • DSC_0354
 • DSC_0354
  DSC_0354
 • DSC_0350
 • DSC_0350
  DSC_0350

   Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odczytał modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz natomiast podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji świętego wizerunku, ks. proboszczowi i pozostałym kapłanom za trud przygotowania uroczystości, a wiernym za modlitwę i świadectwo wiary.
 • DSC_0362
 • DSC_0362
  DSC_0362
 • DSC_0369
 • DSC_0369
  DSC_0369
 • DSC_0376
 • DSC_0376
  DSC_0376

   Następnie przedstawiciele młodzieży przenieśli obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Ks. proboszcz, ks. wikariusz i ks. kanonik oraz licznie zgromadzony lud Boży pożegnali święty wizerunek, który został przewieziony do parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zalesiu Wielkim.
 • DSC_0383
 • DSC_0383
  DSC_0383

   Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu proboszczowi Kazimierzowi Małkowi, ks. wikariuszowi Jędrzejowi Jaworskiemu oraz ks. kanonikowi Henrykowi Szwarcowi i całej Wspólnocie parafialnej z parafii św. Jadwigi w Pępowie

  Poniec - parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 7-8.03.2017

  We wtorek 7 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu.

 • DSC_0162
 • DSC_0162
  DSC_0162

   Przywitali i ucałowali go przed kościołem: pasterz parafii ks. proboszcz Krzysztof Szymendera, który jednocześnie piastuje urząd dziekana dekanatu krobskiego, ks. wikariusz Robert Łopatka oraz ks. Leszek Firlej, którzy wraz ze służbą liturgiczną i zgromadzonymi wiernymi trzymającymi w rękach zapalone lampiony uroczyście wprowadzili świętą ikonę do świątyni.
 • DSC_0163
 • DSC_0163
  DSC_0163
 • DSC_0176
 • DSC_0176
  DSC_0176
 • DSC_0178
 • DSC_0178
  DSC_0178

   Po okadzeniu świętego wizerunku przez ks. proboszcza i wygłoszeniu przez niego fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0169
 • DSC_0169
  DSC_0169
 • DSC_0180
 • DSC_0180
  DSC_0180
 • DSC_0196
 • DSC_0196
  DSC_0196

   O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz wraz z ks. wikariuszem. Pasterz parafii wygłosił do wiernych okolicznościowe kazanie.
 • DSC_0201
 • DSC_0201
  DSC_0201
 • DSC_0198
 • DSC_0198
  DSC_0198

   Po nim obecni na Eucharystii małżonkowie odnowili swoje śluby, a po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin św. Józefowi.
 • DSC_0206
 • DSC_0206
  DSC_0206
 • DSC_0208
 • DSC_0208
  DSC_0208
 • DSC_0210
 • DSC_0210
  DSC_0210
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

   Po zakończeniu celebracji Eucharystii miało miejsce czuwanie młodzieży przy świętej ikonie przygotowane i prowadzone przez ks. wikariusza.
 • DSC_0224
 • DSC_0224
  DSC_0224

   Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się od indywidualnej modlitwy parafian, którzy przybywali do świątyni już od godzin rannych.
   O godz. 11.00 ks. proboszcz sprawował Najświętszą Ofiarę dla osób starszych, cierpiących i samotnych. Wygłosił okolicznościowe kazanie i wraz z ojcem kustoszem udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po Komunii św. celebrans odmówił modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich niosących swój krzyż.
 • DSC_0228
 • DSC_0228
  DSC_0228
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232
 • DSC_0238
 • DSC_0238
  DSC_0238
 • DSC_0235
 • DSC_0235
  DSC_0235

   Do godz. 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.
   Następnie czciciele Miłosierdzia Bożego odmówili Koronkę i uczestniczyli w nabożeństwie odprawionym przez ks. proboszcza ku czci św. Józefa.
   O godz. 15.30 rozpoczęło się nabożeństwo prowadzone przez Wspólnotę Kościoła Domowego w intencji rodzin i małżeństw w parafii.
 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248

   Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu rozpoczęła się o godz. 16.30. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie ku czci św. Józefa, a po Komunii św. ks. proboszcz zawierzył całą społeczność wiernych św. Józefowi.
 • DSC_0263
 • DSC_0263
  DSC_0263
 • DSC_1134
 • DSC_1134
  DSC_1134

   Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Po odśpiewaniu Te Deum ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie św. ikony w parafii, a ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas peregrynacji, księdzu proboszczowi i pozostałym kapłanom za pięknie i starannie przygotowaną i przeprowadzoną peregrynację obrazu św. Józefa, wiernym zaś za tak liczną obecność na nabożeństwach i przykład gorliwej wiary.
 • DSC_0261
 • DSC_0261
  DSC_0261
 • DSC_0255
 • DSC_0255
  DSC_0255
 • DSC_0253
 • DSC_0253
  DSC_0253

   Następnie kapłani i wierni przenieśli święty wizerunek do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0270
 • DSC_0270
  DSC_0270
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271
 • DSC_0274
 • DSC_0274
  DSC_0274

   Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Czcigodnego Księdza Proboszcza Krzysztofa Szymenderę, ks. wikariusza Roberta Łopatkę i ks. Leszka Firleja i wyprasza błogosławieństwo dla wszystkich wiernych w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu.
 • DSC_0275
 • DSC_0275
  DSC_0275
 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276

  Krobia - parafia pw. św. Mikołaja - 6-7.03.2017

  W poniedziałek 6 marca 2017 r. o godz. 18.10 rozpoczęło się nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii pw. św. Mikołaja w Krobi.

 • DSC_0001
 • DSC_0001
  DSC_0001

   Ks. kanonik Jan Reszelewski, proboszcz parafii, księża wikariusze Przemysław Wilk i Tadeusz Baranowski, ks. kanonik Wiesław Wittig, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny ze Skoraszewic z dekanatu jutrosińskiego, ojciec Czesław Motak OMI, kapelan Domu Księży Oblatów w Chumiętkach, ks. Grzegorz Szkudlarek, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej z Chwałkowa z dekanatu krobskiego i rzesza wiernych zgromadzili się na dziedzińcu przed świątynią, aby przywitać peregrynujący wizerunek. Po ucałowaniu przez duchowieństwo świętej ikony została ona uroczyście wprowadzona do kościoła. Tam najpierw przywitała go delegacja parafian, ofiarując bukiet róż.
 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005

   Następnie ks. wikariusz Tadeusz Baranowski okadził obraz św. Józefa, a pasterz parafii wygłosił fragment Ewangelii oraz odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który udzielił wszystkim uczestnikom peregrynacji apostolskiego błogosławieństwa. Po zakończonej ceremonii przywitania rozpoczęła się Msza św. w intencji rodzin parafii pod przewodnictwem ks. proboszcza. Koncelebransami byli: ks. wikariusz Przemysław Wilk, ks. wikariusz Tadeusz Baranowski i o. Czesław Motak oblat.
 • DSC_0009
 • DSC_0009
  DSC_0009
 • DSC_0012
 • DSC_0012
  DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0013
  DSC_0013
 • DSC_0017
 • DSC_0017
  DSC_0017

   Okolicznościowe kazanie wygłosił ojciec kustosz. Po kazaniu rozpoczęła się ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, którą prowadził ks. proboszcz. Modlitwę wiernych odmawiał ks. wikariusz Tadeusz Baranowski.
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0027
  DSC_0027
 • DSC_0029
 • DSC_0029
  DSC_0029
 • DSC_0036
 • DSC_0036
  DSC_0036

   Po Komunii św. pasterz parafii zawierzył Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny wszystkie rodziny odmawiając specjalną modlitwę-akt.
 • DSC_0040
 • DSC_0040
  DSC_0040

   Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem, którego udzielił wszystkim wiernym ks. proboszcz.
 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038

   O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie młodzieży przy świętej ikonie, które poprowadził ks. wikariusz Tadeusz Baranowski. Prowadzone przez ks. wikariusza piękne rozważania o św. Józefie przeplatane były profesjonalnie wykonanymi pieśniami religijnymi śpiewanymi przez młodzież.
 • DSC_0072
 • DSC_0072
  DSC_0072
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0046
 • DSC_0046
  DSC_0046
 • DSC_0063
 • DSC_0063
  DSC_0063

   Ta wieczornica słowno-muzyczna zakończyła się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego z obecnymi w kościele wiernymi.
   Następnego dnia od wczesnych godzin rannych wierni przychodzili do świątyni na indywidualną modlitwę przed obrazem św. Józefa.
 • DSC_0073
 • DSC_0073
  DSC_0073
 • DSC_0075
 • DSC_0075
  DSC_0075

   O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ojca kustosza. W koncelebrze odprawiali ją: ks. kanonik Jan Reszelewski, proboszcz parafii, ks. proboszcz Grzegorz Szkudlarek z Chwałkowa oraz ojciec Czesław Motak, oblat. Kazanie wygłosił ojciec kustosz, a po zakończeniu Eucharystii odmówił on przed obrazem litanię do św. Józefa w intencji rodzin.
 • DSC_0076
 • DSC_0076
  DSC_0076
 • DSC_0079
 • DSC_0079
  DSC_0079
 • DSC_0078
 • DSC_0078
  DSC_0078
 • DSC_0081
 • DSC_0081
  DSC_0081

   Do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa parafian przed wizerunkiem św. Józefa.
   O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza miejsca, a współodprawiającymi byli: ks. wikariusz Przemysław Wilk, ks. wikariusz Tadeusz Baranowski oraz o. Czesław Motak OMI. Słowo Boże wygłosił ojciec kustosz.
 • DSC_0104
 • DSC_0104
  DSC_0104
 • DSC_0107
 • DSC_0107
  DSC_0107

   Po modlitwie kończącej Eucharystię kapłani przeszli z prezbiterium przed obraz św. Józefa. Ks. proboszcz klęcząc przed peregrynującą ikoną w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi, a następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim wiernym.
 • DSC_0110
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0115
 • DSC_0115
  DSC_0115
 • DSC_0121
 • DSC_0121
  DSC_0121

   Po błogosławieństwie rozpoczął się śpiew hymnu: Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy, a ks. wikariusz Tadeusz Baranowski okadził wizerunek św. Józefa, po czym wybrana uprzednio rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu.
 • DSC_0123
 • DSC_0123
  DSC_0123
 • DSC_0130
 • DSC_0130
  DSC_0130
 • DSC_0144
 • DSC_0144
  DSC_0144
 • DSC_0148
 • DSC_0148
  DSC_0148

   Ojciec kustosz, który podczas Eucharystii pełnił posługę konfesjonału, podziękował Panu Bogu za łaskę nawiedzenia, ks. proboszczowi Janowi Reszelewskiemu za wspaniałe przygotowanie uroczystości, księżom wikariuszom za pomoc i trud włożony w organizację peregrynacji, księżom koncelebransom oraz wiernym za zaangażowanie w modlitwę i świadectwo wiary, które dali swoją postawą.
   Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu strażacy wraz z kapłanami i parafianami przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.
 • DSC_0139
 • DSC_0139
  DSC_0139
 • DSC_0151
 • DSC_0151
  DSC_0151
 • DSC_0158
 • DSC_0158
  DSC_0158

   Niech św. Józef wyprasza Boże błogosławieństwo, opiekę i wszelkie potrzebne łaski Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Reszelewskiemu, proboszczowi tutejszej Wspólnoty parafialnej, Księżom Wikariuszom Przemysławowi Wilkowi i Tadeuszowi Baranowskiemu, ojcu Czesławowi Motakowi OMI i wszystkim wiernym parafii pw. św. Mikołaja w Krobi.
 • DSC_0160
 • DSC_0160
  DSC_0160
 • DSC_0162
 • DSC_0162
  DSC_0162

  Niepart - parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 4-5.03.2017

  W sobotę 4 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nieparcie należącej do dekanatu krobskiego.

 • DSC_0047
 • DSC_0047
  DSC_0047
 • DSC_0029
 • DSC_0029
  DSC_0029

   Ksiądz Józef Dutkowiak, proboszcz parafii, przywitał oraz ucałował świętą ikonę w drzwiach kościoła i razem z grupą wiernych uroczyście wprowadził święty wizerunek do świątyni z licznie zgromadzonym w niej ludem Bożym.
 • DSC_0002
 • DSC_0002
  DSC_0002

   Po wygłoszeniu przez ks. proboszcza fragmentu Ewangelii oraz odmówieniu modlitwy powitania ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.
 • DSC_0003
 • DSC_0003
  DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0004
  DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0005
  DSC_0005
 • DSC_0007
 • DSC_0007
  DSC_0007

   O godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich rodzin w parafii. Odprawiał ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie i przewodniczył ceremonii odnowienia ślubowań przez małżonków obecnych na Eucharystii. Na zakończenie ceremonii małżonkowie podchodzili do kapłanów, a ci błogosławiąc ich wręczali każdej parze obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin. Po Komunii św. ks. proboszcz odmówił modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii św. Józefowi. Na zakończenie Najświętszej Ofiary ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji obrazu św. Józefa, i rozdał pozostałym wiernym obrazki z modlitwą za rodziny.
 • DSC_0008
 • DSC_0008
  DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0009
  DSC_0009
 • DSC_0011
 • DSC_0011
  DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0012
  DSC_0012
 • DSC_0014
 • DSC_0014
  DSC_0014

   Następnego dnia w niedzielę o godz. 8.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza, który wygłosił słowo Boże. Czynił to na wszystkich Mszach świętych.
 • DSC_0020
 • DSC_0020
  DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0021
  DSC_0021

   Dwie następne Msze św. o godz. 9.30 i 11.00 odprawił ks. proboszcz, a ojciec kustosz pełnił posługę konfesjonału.
 • DSC_0026
 • DSC_0026
  DSC_0026
 • DSC_0023
 • DSC_0023
  DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0024
  DSC_0024

   Na zakończenie Eucharystii o godz. 11.00 wierni uczestniczyli w nabożeństwie Gorzkich Żali
 • DSC_0033
 • DSC_0033
  DSC_0033
 • DSC_0031
 • DSC_0031
  DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0032
  DSC_0032

   Od godz. 12.30 do 15.00 trwała indywidualna modlitwa wiernych.
   W godzinie Miłosierdzia Bożego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ks. proboszcz odmówił ze zgromadzonym w świątyni Ludem Bożym Koronkę, a po jej zakończeniu odprawił nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin.
 • DSC_0035
 • DSC_0035
  DSC_0035

   O godz. 16.30 rozpoczęła się Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi.
 • DSC_0038
 • DSC_0038
  DSC_0038
 • DSC_0036
 • DSC_0036
  DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0037
  DSC_0037

   Po Mszy św. rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Wierni odśpiewali Te Deum, a ks. proboszcz odmówił modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za łaskę odbytej peregrynacji, ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony, przygotowanie i przeprowadzenie nawiedzenia, a wiernym za tak liczne uczestnictwo i modlitwę. Następnie grupa mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy. Licznie zgromadzeni wierni pożegnali świętą ikonę, która odjechała do parafii pw. św. Mikołaja w Krobi.
 • DSC_0041
 • DSC_0041
  DSC_0041
 • DSC_0044
 • DSC_0044
  DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0045
  DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0046
  DSC_0046

   Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny, ma w swojej opiece Przewielebnego Księdza proboszcza Józefa Dutkowiaka i wyprasza u Boga potrzebne łaski dla niego i parafian powierzonych jego duszpasterskiej trosce.

  Jaraczewo - parafia pw. św. Marii Magdaleny - 3-4.03.2017

  W piątek 3 marca 2017 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie należącej do dekanatu boreckiego.

 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279
 • DSC_0279
 • DSC_0279
  DSC_0279

  Ks. proboszcz Jacek Stawik ubrany w kapę przywitał świętą ikonę przed kościołem. Ucałował ją, a strażacy wnieśli święty wizerunek do świątyni.

  Następnie ks. proboszcz okadził obraz św. Józefa, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

 • DSC_0204
 • DSC_0204
  DSC_0204
 • DSC_0212
 • DSC_0212
  DSC_0212
 • DSC_0219
 • DSC_0219
  DSC_0219

  Po ceremonii powitania obrazu rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza. Duszpasterz parafii wygłosił okolicznościowe kazanie, a po nim nastąpiła ceremonia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Uczestniczyli w niej między innymi rodzice księdza biskupa Damiana Bryla, wikariusza generalnego archidiecezji poznańskiej, którzy mieszkają na terenie tutejszej parafii.

 • DSC_0221
 • DSC_0221
  DSC_0221
 • DSC_0225
 • DSC_0225
  DSC_0225
 • DSC_0229
 • DSC_0229
  DSC_0229
 • DSC_0232
 • DSC_0232
  DSC_0232
 • DSC_0236
 • DSC_0236
  DSC_0236

  Po Komunii św. wybrana wcześniej para małżeńska zawierzyła w specjalnej modlitwie-akcie wszystkie rodziny parafii świętemu Józefowi. Na zakończenie Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji obrazu i wszystkim rozdał obrazki ze św. Józefem i modlitwą w intencji rodzin.

 • DSC_0244
 • DSC_0244
  DSC_0244
 • DSC_0246
 • DSC_0246
  DSC_0246

  O godz. 20.30 zgromadzeni w kościele wierni razem z ks. proboszczem rozpoczęli odmawiać różaniec. Po jego zakończeniu wspólnie odśpiewano Apel Jasnogórski.

 • DSC_0248
 • DSC_0248
  DSC_0248
 • DSC_0251
 • DSC_0251
  DSC_0251
 • DSC_0254
 • DSC_0254
  DSC_0254

  Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem osób starszych, chorych i samotnych. Sprawował ją ojciec kustosz, który wygłosił słowo Boże. Po kazaniu ks. proboszcz i ojciec kustosz udzielali wiernym pragnącym złączyć swoje cierpienia z krzyżem Chrystusa sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie Eucharystii trzy osoby, wśród których była mama ks. biskupa Damiana (przy mikrofonie) odmówiły specjalną modlitwę-akt zawierzenia św. Józefowi wszystkich cierpiących w parafii. Również po zakończeniu tej Mszy św. ojciec kustosz rozdał wszystkim zgromadzonym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

 • DSC_0267
 • DSC_0267
  DSC_0267
 • DSC_0265
 • DSC_0265
  DSC_0265
 • DSC_0266
 • DSC_0266
  DSC_0266
 • DSC_0271
 • DSC_0271
  DSC_0271

  Bezpośrednio po zakończeniu tej Eucharystii do świątyni przyszły dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Słowo do nich skierował ks. proboszcz wyjaśniając rolę jaką pełnił św. Józef w Bożych planach Zbawienia człowieka.

 • DSC_0276
 • DSC_0276
  DSC_0276
 • DSC_0277
 • DSC_0277
  DSC_0277

  Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przed świętą ikoną.

  O godz. 15.00 ks. proboszcz odmówił wraz z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po chwili rozpoczęło się nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin i ceremonia pożegnania świętego wizerunku. Wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz klęcząc przed obrazem zawierzył całą parafię św. Józefowi odmawiając specjalną modlitwę-akt, a jedna z rodzin złożyła podziękowanie za nawiedzenie obrazu w modlitwie dziękczynnej.

 • DSC_0291
 • DSC_0291
  DSC_0291
 • DSC_0295
 • DSC_0295
  DSC_0295
 • DSC_0297
 • DSC_0297
  DSC_0297
 • DSC_0307
 • DSC_0307
  DSC_0307

  Ojciec kustosz wyraził wdzięczność Bogu za łaskę czasu peregrynacji obrazu św. Józefa w tutejszej parafii, podziękował ks. proboszczowi za przyjęcie świętej ikony pod dach tutejszej świątyni, za serdeczność i dobro okazane ojcu kustoszowi goszczącemu na plebanii, a wiernym za świadectwo wiary i modlitwy oraz tak liczny udział w nabożeństwach nawiedzenia.

  Po zakończeniu ceremonii pożegnania obrazu św. Józefa strażacy przenieśli święty wizerunek do samochodu kaplicy

 • DSC_0314
 • DSC_0314
  DSC_0314
 • DSC_0318
 • DSC_0318
  DSC_0318
 • DSC_0321
 • DSC_0321
  DSC_0321
 • DSC_0323
 • DSC_0323
  DSC_0323

  Niech św. Józef, Głowa Najświętszej Rodziny ma w swojej opiece Czcigodnego Księdza Jacka Stawika, proboszcza i gorliwego pasterza tej Wspólnoty parafialnej. Niech wyprasza dla niego obfitość łask dla większej chwały Bożej w jego pracy duszpasterskiej. Niech również oręduje u Boga za całą społecznością wiernych parafii pw. św. Marii Magdaleny w Jaraczewie.

  OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

  Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD